Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Miastkowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 10-07-1967
Imię ojca: Leszko
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18.05.1989 Andrzej Miastkowski - wówczas niespełna 22-letni student kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego - został zarejestrowany przez SB z Wydz. III-1 WUSW w Łodzi pod numerem 58611 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "JANTAR" (nr 48258). Rozpoczęcie tej inwigilacji ww. studenta nastąpiło na podstawie: "materiały agenturalne", a jej powód (odnotowany przez SB na karcie ewidencyjnej) to "działalność antypaństwowa naruszająca porządek prawno-polityczny". W dniu 17.01.1990 - we wniosku naczelnika Wydziału OKPP o wyrejestrowanie tej sprawy z kartoteki "w związku z jej zakończeniem" - zapisano, iż Andrzej Miastkowski był rozpracowywany "z uwagi na działalność w ruchu >Wolność i Pokój< oraz kolportowanie wydawnictw bezdebitowych". Materiały zniszczono w roku 1990. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.