Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta
Nazwisko: Orłowska
Nazwisko rodowe: Jakubowska
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 03-01-1937
Imię ojca: Michał
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 15.09.1978 Danuta Orłowska została objęta operacyjnym rozpracowaniem SB z Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Apostołka" (nr rej. 39173). Przyczyną tej inwigilacji ww. mieszkanki Łodzi było podejrzenie o kolportowanie przez nią bezdebitowego pisma "Opinia", jej działalność w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) i uczestnictwo w spotkaniach Klubu Swobodnej Dyskusji oraz utrzymywanie kontaktów z działaczami łódzkiego Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Dnia 2 lipca 1979 SOR krypt. "Apostołka" przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). Prowadzenie operacyjnej kontroli Danuty Orłowskiej zakończono w czerwcu 1980 wskutek stwierdzenia przez SB "zaniechania wrogiej działalności" - "w wyniku działań operacyjnych". Sprawę tę zdjęto z ewidencji dn. 8.08.1980, jej akta oznaczono w archiwum Wydz. "C" KW MO w Łodzi sygn. 5359/II - w roku 1989 zostały one zniszczone. IPN Ld 047/240/J (5359/2) mikrofilm.
Danuta Orłowska figuruje w aktach kontrolnych dochodzenia prowadzonego od lipca roku 1979 przez Wydział Śledczy KW MO w Piotrkowie Trybunalskim. To dochodzenie było prowadzone przeciwko ww. oraz Józefowi Śreniowskiemu (przywódcy łódzkiego środowiska KSS "KOR") jako podejrzanym o "przewóz pism i ulotek zawierających treści antypaństwowe". Danuta Orłowska była podejrzana o "przewóz swoim samochodem materiałów KOR" - wspólnie z J. Śreniowskim. Powyższe dochodzenie wobec ww. zostało zakończone w lutym roku 1983 z powodu umorzenia go przez prokuratora - stwierdzenia "braku cech przestępstwa" i "nie popełnienia przestępstwa". IPN Ld PF68/87/D (87/3) mikrofilm.
.