Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Boryczka
Miejsce urodzenia: Wierzchosławice
Data urodzenia: 18-09-1913
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Boryczka (ur. w roku 1913) oficer WP i AK w stopniu kapitana, w zapisach UB i MBP figuruje jako "cichociemny" i "dowódca jednostek dywersyjnych" AK w latach 1943-1944, następnie zastępca dowódcy VI Brygady Okręgu Wileńskiego AK. W latach 1946-1954 kurier i kierownik służby kurierskiej Delegatury Zagranicznej Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). W aktach UB zanotowano także między innymi, że Adam Boryczka "brał udział w zwalczaniu partyzantki radzieckiej i osób współpracujących (...). Członek zagranicznych ośrodków dyspozycyjnych >Zbiornica< i >Delegatura WiN< na terenie Anglii i Francji oraz agent wywiadu anglo-amerykańskiego w latach 1945-1954, [w tym okresie] przebywał pięciokrotnie nielegalnie w Polsce jako emisariusz i kierownik łączności >Delegatury WiN<. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie z dnia 21.05.1955 na karę śmierci. Decyzją Rady Państwa karę tę zamieniono na dożywotnie więzienie i przepadek mienia". Adam Boryczka został zwolniony z komunistycznego więzienia "warunkowo" dnia 29 listopada 1967. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Adam Boryczka figuruje wraz z 11 innymi osobami w aktach MBP z lat 1954-1955 opisanych jako "Akta śledztwa w sprawie współpracy z wywiadem amerykańskim i brytyjskim oraz z WiN". Akta te zawierają między innymi "protokoły przesłuchań podejrzanego Adama Boryczki", stenogram z rozprawy sądowej Adama Boryczki z dnia 18.05.1955 oraz materiały dotyczące ww. z lat jego uwięzienia (notatki i opinie funkcjonariuszy, podania o ułaskawienie Adama Boryczki - kierowane do Rady Państwa PRL ze strony środowisk kombatanckich i literackich PRL). IPN BU 0330/258 t. 1-9 (5169/III/1-9).
Adam Boryczka figuruje w aktach osobowych więźnia z lat 1954-1967. Ww. oficer WiN był przetrzymywany w więzieniu nr I Warszawa-Mokotów od czerwca 1954 do 1955 roku, w więzieniu we Wronkach od 1955 do 1957 roku, w więzieniu w Strzelcach Opolskich od 1957 do 1958 roku, ponownie w więzieniu we Wronkach od 1958 do 1966 roku, w więzieniu w Rawiczu od 1966 do listopada 1967. Zwolniony z ww. ostatniego więzienia "warunkowo" dn. 29 listopada 1967. IPN Po 681/56 (1/19543, Pr. II 134/54).
Adam Boryczka występuje w aktach WUBP/ WUdsBP/ KW MO w Krakowie z lat 1950-1965 dotyczących innej osoby, byłego żołnierza AK i członka antykomunistycznego oddziału zbrojnego mjr Józefa Kurasia „Ognia”, a następnie kuriera Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” - aresztowanego przez UB w roku 1950 i więzionego do lutego 1955. Adam Boryczka jest kilkakrotnie wymieniany i wzmiankowany w tych aktach UB i SB jako znajomy rozpracowywanego figuranta z okresu ich wspólnego pobytu i szkolenia "w ośrodku wywiadowczym w Niemczech Zachodnich" w roku 1950. IPN Kr 010/9297 t. 2 (9463/II).
Od dnia 9 sierpnia 1976 Adam Boryczka podlegał operacyjnej kontroli SB z Wydz. III KS MO w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Autor" (nr rej. 15748). To sprawdzenie ww. dawnego oficera AK i WiN podjęto w związku z podejrzeniem, że Adam Boryczka jest jednym z autorów "wrogich opracowań" pn. >Program Polski Walczącej< - kolportowanych w roku 1976 na terenie Krakowa, Łodzi i Warszawy. W dn. 28.10.1976 odnotowano "niestwierdzenie wrogiej działalności" Adama Boryczki i następnie akta SOS krypt. "Autor" skierowano 30.10.1976 do archiwum pod sygn. 4213/II. Akta sygn. 4213/II nie zachowały się. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Adam Boryczka występuje jako "osoba przechodząca w sprawie" w aktach tajnego współpracownika ps. "Korsak" prowadzonego przez SB z KW MO w Słupsku i Olsztynie w latach 1979-1990. Ten tajny współpracownik SB został pozyskany do współpracy przez sekcję IV Wydziału II KW MO w Słupsku w kwietniu 1980 w celu "zapewnienia informacji dotyczących międzynarodowego ruchu osobowego do krajów kapitalistycznych, m.in. z terenu Szwecji i Wielkiej Brytanii". Adam Boryczka figuruje w tych aktach i notatkach SB z tego powodu, że matka tajnego współpracownika SB pseud. "Korsak" (była uczestniczka konspiracji AK w latach wojny) była żoną Adama Boryczki w latach 1968-1976. A sam Adam Boryczka od początku sierpnia 1976 był podejrzewany przez SB, iż jest jednym z autorów opracowań pn. >Program Polski Walczącej< - kolportowanych na terenie Krakowa, Łodzi i Warszawy. W związku z tym dnia 14.10.1976. funkcjonariusz Wydz. III KS MO przeprowadził z Adamem Boryczką "rozmowę operacyjno-sondażową" dotyczącą jego przeszłości, rodziny i kontaktów. Funkcjonariusz ten w podsumowaniu kontroli ww. zanotował, iż "w toku prowadzenia sprawy nie uzyskano jednak żadnej informacji wskazującej na jego [A. Boryczki] tendencyjną działalność przeciwko PRL". IPN Bi 0088/3648/D (20351/I).
.