Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Wyrobiec
Miejsce urodzenia: Chrzanów
Data urodzenia: 06-06-1948
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Ryszard Wyrobiec został zatrzymany 13.12.1981 decyzją Komendanta KWMO w Katowicach nr III„A”-241. Uchylenie internowania miało miejsce 04.01.1982. IPN Ka 036/2230 t. 1 (38448/II).
Akta internowanego. Ryszard Wyrobiec na podstawie decyzji nr III„A”-241 z 13.12.1981 dn. 18.12.1981 został osadzony w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Internowanie uchylono 04.01.1982. IPN Wr 30/1619 (22/81).
Materiały administracyjne Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu. Wykaz osób internowanych w latach 1981-1982. Ryszard Wyrobiec figuruje pod numerem 151 z datą zwolnienia 04.01.1982. IPN Wr 30/1919.
Ryszard Wyrobiec 06.04.1983 został zarejestrowany pod nr KA 52483 przez Wydział III „A” KWMO Katowice Grupa Operacyjna w Chrzanowie do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Frezer”. Ww. był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w fabryce „Bumar-Fablok” Chrzanów. Dn. 15.01.1981 został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej. Z uwagi na działalność związkową został internowany 13.12.1981. Po zwolnieniu z internowania objęty kontrolą operacyjną. Z Ryszardem Wyrobcem przeprowadzono cztery rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. KE zakończono 10.06.1986 ponieważ ww. „zaniechał wrogiej działalności”. W dn. 16.06.1986 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 38448/II. IPN Ka 036/2230 t. 2 (38448/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Działacz” prowadzona przez Sekcje V RUSW Chrzanów, została założona 14.03.1989. SOR nadano numer KA 68126, a w dn. 20.06.1989 przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Jedną z osób przechodzących w sprawie był Ryszard Wyrobiec, który dn. 09.03.1989 jako przewodniczący grupy inicjatywnej NSZZ „Solidarność” zgłosił dyrektorowi fabryki „Bumar-Fablok” w Chrzanowie fakt założenia związków zawodowych. Działalność związkowa w ww. fabryce polegała głównie na rozpowszechnianiu materiałów "Solidarności". Sprawę zakończono 24.08.1989, ponieważ nie stwierdzono „wrogiej politycznie czy niezgodnej z statutem działalności związkowej”. W dn. 10.10.1989 akta przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano sygn. 43564/II. IPN Ka 230/2801 (43564/II), IPN Ka 0169/1381 (43564/2) mikrofilm.
.