Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Cudnowski
Miejsce urodzenia: Pasłęk
Data urodzenia: 01-02-1960
Imię ojca: Marian
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W materiałach administracyjnych Departamentu III b. MSW w Warszawie, w dokumencie z dnia 05.10.1982 pt. "Informacja dot. aktualnej sytuacji w kraju wg. meldunków nadesłanych w dniu 05.10.1982", Bogdan Cudnowski występuje jako osoba podejrzewana o produkcję i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw na terenie Szczecina. IPN BU 0296/263/1 (KS 4/1431).
W aktach śledztwa Wydz. Śledczego KWMO w Szczecinie (nr RSD 277/82) prowadzonego w okresie 07.10.1982-01.06.1983, Bogdan Cudnowski występuje jako osoba, która została tymczasowo aresztowana w dniu 08.10.1982 z powodu podejrzeń o to, że "w okresie stanu wojennego w Szczecinie w celu osłabienia gotowości obronnej, wywołania niepokoju publicznego i rozruchów sporządziła w celu rozpowszechnienia za pomocą druku nielegalne wydawnictwa o nazwie >Jedność<, >Kotwica< i >Aro< zawierające fałszywe wiadomości mogące gotowość tą osłabić oraz wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Sprawa po sporządzeniu aktu oskarżenia w dniu 07.02.1983 została skierowana do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie. IPN Sz 0013/261 (14413/III).
W aktach prokuratorskich nadzoru Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie, w sprawie prowadzonej w okresie 07.10.1982-14.06.1983, Bogdan Cudnowski występuje jako aresztowany tymczasowo w dniu 08.10.1982 postanowieniem ww. prokuratury. W akcie oskarżenia z dnia 14.06.1983 oskarżony o to, że "w okresie stanu wojennego od lutego do czerwca 1982 wspólnie i w porozumienie z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządzał (...) nielegalne wydawnictwa (...) >Akademicki Biuletyn Informacyjny<, >Jedność<, >Tygodnik Akademicki<, które zawierały fałszywe wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wywołać niepokój publiczny lub rozruchy (...), a ponadto rozpowszechniał ww. wydawnictwa". IPN Sz 372/243 (Pg Śl II 369/82).
W aktach sądowych Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie, w sprawie prowadzonej w okresie 14.06.1983-08.07.1983, Bogdan Cudnowski został skazany wyrokiem z dnia 08.07.1983 na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności. Bogdan Cudnowski został uznany winnym tego, że "w okresie od lutego do połowy maja 1982 w Szczecinie wspólnie udzielał pomocy nieustalonym osobom w kontynuowaniu działalności zawieszonego NSZZ >Solidarność< przez to, że przy użyciu odpowiednich urządzeń, na zlecenie przedstawiciela redakcji nielegalnego pisma >Jedność< brał udział (...) w drukowaniu ww. pisma sygnowanego przez NSZZ >Solidarność<". IPN Sz 510/2 (SgW. 33/83).
W aktach sądowych Sądu Najwyższego-Izby Karnej w Warszawie znajdują się postanowienia z dnia 21.03.1983, dot. kwestii proceduralnych związanych ze sprawą Bogdana Cudnowskiego oraz postanowienie ww. sądu z dnia 21.03.1983 oddalające zażalenie obrońcy ww. osoby na postanowienie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie wydanego w przedmiocie przedłużenia wobec Bogdana Cudnowskiego aresztu tymczasowego trwającego od 08.10.1982. IPN BU 551/164 (Z.60/83).
W aktach aresztowanego Aresztu Śledczego w Szczecinie Bogdan Cudnowski występuje jako aresztant ww. aresztu. Osadzony na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Szczecinie z dnia 08.10.1982, jako podejrzany o druk i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw. Bogdan Cudnowski został zwolniony z aresztu w dniu 08.07.1983 po wyroku sądu, zaliczającym do wyroku 9 m-cy kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania. IPN Sz 49/79 (338/VII/II/83).
W aktach sądowych Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 14.09.1993, ww. sąd przyznał Bogdanowi Cudnowskiemu odszkodowanie i zadośćuczynienie za "bezpodstawne skazanie" wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie z dnia 08.07.1983. IPN By 311/271 (SgW 33/83).