Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Edmund
Nazwisko: Brzeziński
Miejsce urodzenia: Popkowice
Data urodzenia: 02-01-1953
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Związek" (nr rej. 25985) prowadzonej przez Wydział III "A"/ V SB KW MO Lublin w okresie od 2.10.1980 do 21.03.1983, dotyczącej działalności Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie. W raporcie dotyczącym sytuacji w zakładach pracy na terenie Lubelszczyzny z dnia 14.06.1982 znajduje się informacja: "Z dotychczasowego rozpracowania operacyjnego wynika, że osoby te w sprzyjających warunkach gotowe są do podjęcia się działalności w >Solidarności< na zasadach obowiązujących w tym związku przed 13 grudnia. Do grupy tej należy m.in. (...) Ryszard Brzeziński". Ponadto, na wykazie osób zwolnionych z internowania z dnia 24.08.1982 pod poz. 4 widnieje nazwisko Ryszarda Brzezińskiego. Akta o sygn. IPN Lu 018/162 t. 3, 4 (249/IV WUSW Lublin).
Akta internowanego Ryszarda Brzezińskiego prowadzone przez Zakład Karny we Włodawie w okresie 15.12.1981 - 17.03.1982. W decyzji o internowaniu (Nr 93/81) z dnia 15.12.1981 widnieje zapis, że Ryszard Brzeziński "publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". Internowanie uchylono decyzją komendanta KW MO Lublin Nr 93/82 z dnia 17.03.1982. Akta o sygn. IPN Lu 77/85 (3/III/82).
Akta kontrolne postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW Lublin w latach 1982-1983 przeciwko innej osobie, która na terenie RFN udzieliła wywiadu dotyczącego traktowania internowanych w ośrodku odosobnienia we Włodawie. W materiałach występuje Ryszard Brzeziński, który przebywał w Zakładzie Karnym we Włodawie internowany za działalność opozycyjną w strukturach NSZZ "Solidarność". Akta o sygn. IPN Lu 023/296 (14774/III, RSD. 56/82).
Materiały administracyjne z lat 1978-1987 zawierające korespondencję między Wydziałem "C" KWMO i WUSW Lublin a Biurem "C" MSW dot. przesyłania kart ewidencyjnych. Ryszard Brzeziński figuruje na wykazie przekazanych kart Mkr-2 dotyczących osób, które za wrogą działalność zostały internowane, a następnie zwolnione z ośrodków odosobnienia i wróciły do miejsca zamieszkania. Akta o sygn. IPN Lu 0276/104.
Ryszard Brzeziński był objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Rudy" (nr rej. 27733) prowadzonego przez Wydział II KW MO Lublin oraz RUSW Kraśnik w okresie od 1.04.1982 do 25.09.1989. Materiały kwestionariusza zostały zniszczone za Protokołem brakowania akt Nr 028/90 z dnia 25.01.1990. Materiały KE krypt. "Rudy" wybrakowano w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne zawierające rejestr rozmów ostrzegawczych prowadzonych przez Wydział Śledczy KW MO/WUSW Lublin oraz osób skazanych przez sądy i kolegia do spraw wykroczeń w latach 1981-1988. Na wykazie widnieje nazwisko Ryszarda Brzezińskiego, z którym funkcjonariusze pionu V RUSW Kraśnik przeprowadzili rozmowę ostrzegawczą w dniu 9.08.1985 w sprawie prowadzonej przez niego antypaństwowej działalności. Akta o sygn. IPN Lu 0276/196 (265/196) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Materiały Wydziału Śledczego KW MO/ WUSW Lublin z lat 1983-1990. Tom 8 akt stanowi wykaz internowanych w okresie stanu wojennego członków NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego. Pod poz. nr 26 figuruje Ryszard Edmunda Brzeziński (błędnie zapisany jako Edward Brzeziński), s. Władysława, ur. 2.01.1953, działacz opozycji i pracownik w PKS w Kraśniku, internowany dnia 15.12.1981 i zwolniony w dniu 17.03.1982. Akta o sygn. 10190/II zostały częściowo wybrakowane za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dnia 20.10.1989. Akta o sygn. IPN Lu 020/638, t. 8 (10190/II) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Materiały administracyjne Kierownictwa SB WUSW Lublin z lat 1984-1985 zawierające plany pracy i oceny stanu bezpieczeństwa jednostek terenowych prowadzone przez WUSW Lublin w 1984 roku. W materiałach znajduje się informacja dotycząca Ryszarda Brzezińskiego, aktywnego działacza NSZZ "Solidarność", organizatora strajku w PKS w Kraśniku w grudniu 1981 roku, internowanego w stanie wojennym, a po zwolnieniu objętego kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Rudy". Akta o sygn. IPN Lu 0159/3 (153/3).
Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-I-2805/82 wydane na wniosek Wydziału II KW MO Lublin (ze względu na internowanie) do wszystkich krajów świata na okres od 5.03.1982 do odwołania. Anulowano 24.04.1984. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Materiały (darowizna osoby prywatnej) zawierające wykaz alfabetyczny osób internowanych podczas stanu wojennego. Na wykazie pod nr. 722 figuruje Ryszard Brzeziński internowany w okresie 15.12.1981 - 17.03.1982. Akta o sygn. IPN Po 161/1.
.