Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joanna Elżbieta
Nazwisko: Fedak
Nazwisko rodowe: Drążewska
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 11-10-1949
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W latach 1982-1986 Joanna Fedak objęta była kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Analityk" nr rej. 27536, zarejestrowanego przez Wydział V KW MO Lublin dnia 19.03.1982. Jak odnotowano, kwestionariusz wszczęto, ponieważ J. Fedak "prowadziła wrogą działalność w ramach NSZZ >Solidarność<. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykazywała postawę prosolidarnościową". W dniu 17.03.1986 materiały KE "Analityk" złożono w archiwum Wydziału "C" WUSW Lublin pod sygn. 10821/II, następnie zostały zmikrofilmowane (sygn. mikrofilmu: 10821/2). Akta i mikrofilm zniszczono za Protokołem brakowania akt Nr 127/89 z dnia 20.10.1989. Ponadto, w związku z czynnościami operacyjnymi prowadzonymi wobec Joanny Fedak, w dniu 08.04.1986 przeprowadzono z nią rozmowę ostrzegawczą. Akta sygn. 10821/II oraz mikrofilm sygn. 10821/2 KW MO/WUSW Lublin wybrakowano w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledztwa nr rep. 16/82 Wydziału Śledczego KW MO Lublin z 1982 roku - czynności prowadzono na polecenie Prokuratury Rejonowej w Lublinie (nr rep. prokuratury: 1 Ds. 134/82/S), która wszczęła postępowanie w trybie doraźnym (na podstawie materiałów otrzymanych z Wydziału Śledczego) w sprawie "kontynuowania działalności związkowej w zawieszonym NSZZ >Solidarność< poprzez sporządzenie i rozpowszechnianie ulotek sygnowanych przez NSZZ >Solidarność<, których treść zawiera zarazem znamiona przestępstwa znieważenia Rady Państwa, jej Przewodniczącego oraz Premiera Rządu PRL", tj. podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 Dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 i art. 270 & 1 kk w związku z art. 273 & 2 kk. Dokumenty zawierają m.in. informację, że Służbie Bezpieczeństwa doniesiono, iż Joanna Fedak, zatrudniona wtedy w Okręgowym Inspektoracie Sanitarnym PKP w Lublinie, rozprowadzała ulotki w miejscu pracy, zaś w miejscu zamieszkania mogła posiadać biuletyny i inne druki wydane po ogłoszeniu stanu wojennego oraz środki małej poligrafii. W związku z tym, 12.03.1982 przeprowadzono rewizję w "pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych" J. Fedak, jednak nie odnaleziono żadnych "materiałów pochodzących z przestępstwa". W raporcie z 06.03.1982 ponownie wskazano, że Joanna Fedak, była przewodnicząca Koła NSZZ "Solidarność" (w miejscu zatrudnienia), przechowuje oraz kolportuje na terenie zakładu pracy ulotki i nielegalne wydawnictwa, powielane w jej domu, które miała rozdawać 23.02.1982. Podejrzewano ją również o "uprawianie szeptanej propagandy i głoszenie wrogich haseł przeciwko ustrojowi PRL". Akta śledztwa nr 16/82, wraz z aktami kontrolnymi, złożono w archiwum Wydziału "C" KW MO Lublin pod sygn. 14802/III. Akta o sygn. IPN Lu 0218/5 t. 1-2 (14802/III KW MO/WUSW Lublin, RSD-16/82).
Joannie Fedak zastrzeżono wyjazdy do "wszystkich krajów świata" od dnia 01.06.1982 (nr Z-I-2982/82) z powodu jej działalności w NSZZ "Solidarność". Zastrzeżenie zostało zarejestrowane przez Wydział II KW MO Lublin w dzienniku rejestracyjnym Wydziału "C" pod nr. 27934, anulowano je w 1984 roku. Według dziennika rejestracyjnego nastąpiło to 05.04.1984, natomiast według zapisu w Kartotece paszportowej Biura Paszportów MSW - 24.07.1984. Zapisy ewidencyjne oraz karta Pz-35 z Kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Materiały administracyjne Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO Lublin, zawierające informacje problemowe z 1982 roku. Joanna Fedak występuje w Informacji z dnia 06.03.1982 jako była przewodnicząca koła NSZZ "Solidarność" w Przychodni Lekarskiej Kolejowej Służby Zdrowia, która "posiada ulotki o wrogiej treści", sporządzane na powielaczu. Według wiedzy SB, ulotki te przechowywała "w szafie w biurze", a część z nich rozdawała zaufanym pracownikom przychodni. Odnotowano też, że Joanna Fedak "w sposób demonstracyjny" nosiła w pracy, w klapie fartucha znaczek NSZZ "Solidarność". W związku z tym zaplanowano "podjęcie stosownych czynności wyjaśniających" (nie określono ich w dokumencie). Akta o sygn. IPN Lu 0367/4 (111/29).
Informacje Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO Lublin dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w woj. lubelskim za okres 04.05.1982-24.09.1982. W Informacji podpisanej przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Lublinie z dnia 19.08.1982 znajduje się również wzmianka dotycząca Joanny Fedak - "b. przew. Ko[ła] NSZZ >S[olidarność]< w kolejowej służbie zdrowia", która miała publicznie wypowiadać się na temat działania podziemnych struktur "Solidarności", twierdząc m.in., że "działania takie dopiero rozwiną się" i nie można ich zaniechać, zaś ona sama po odwołaniu stanu wojennego jeszcze bardziej zintensyfikuje działalność. Odnotowano tu również, że z Joanną Fedak "w minionym okresie prowadzono szereg rozmów o charakterze profilaktyczno-ostrzegawczym, a za fakt ostentacyjnego noszenia znaczka NSZZ >S[olidarność]< została ona ukarana grzywną w wysokości 5.000 zł". Akta o sygn. IPN Lu 0367/5 (111/30).
.