Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Lech
Miejsce urodzenia: Lutcza
Data urodzenia: 27-06-1912
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne prowadzone przez PUBP/PUdsBP w Rzeszowie od 30.07.1946 względem osób podejrzanych o przynależność do AK na terenie powiatu brzozowskiego. Franciszek Lech wymieniony jest w materiałach jako jeden z członków AK z Lutczy, posiadający karabin i uczestniczący w przeprowadzanych akcjach. Dokumenty sprawy złożono w archiwum pod sygn. 13270 w dniu 29.11.1955, a następnie przerejestrowano do sygn. 1234/II. IPN Rz 042/354 (1234/II).
Sprawa ewidencyjna prowadzona m.in na Franciszka Lecha przez PUdsBP w Rzeszowie oraz DUdsBP w Strzyżowie z powodu jego przynależności do AK, a następnie do WiN (Wolność i Niezawisłość). Wymieniony w dniu 22.04.1947 ujawnił się przed PUBP w Rzeszowie, w związku z tym znalazł się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa. W aktach sprawy znajdują się dokumenty dot. w/w z roku 1946 (m.in protokoły przesłuchań F. Lecha i innych). Po stwierdzeniu, iż F. Lech nie prowadzi "wrogiej" działalności i zmienił swój stosunek do PRL sprawę ewidencyjną dot. jego osoby zakończono (05.05.1955) i złożono w archiwum pod sygn. 11637, a następnie przerejestrowano do sygn. 919/II. IPN Rz 042/263 (919/II), IPN Rz 00141/242/J (243/2) mikrofilm.
Charakterystyka nr 3 dotycząca członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie w latach 1977-1978. Franciszek Lech był w latach 1945-1947 członkiem bojówki dywersyjno-likwidacyjnej WiN-u działającej na terenie powiatu brzozowskiego. Ujawnił się przez PUBP w Rzeszowie w dniu 22.04.1947. IPN Rz 05/5, IPN BU 0183/2.
Charakterystyka nr 53 dot. ugrupowania o proweniencji AK opracowana w latach 1978-1979 przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie. Organizacja powstała na bazie placówki AK działającej na terenie gromady Lutcza (gmina Niebylec). Franciszek Lech był członkiem wymienionego ugrupowania, wcześniej był członkiem AK o ps. "Byk", a także członkiem WiN. Ponadto posiadał nielegalnie broń, którą oddał w chwili ujawnienia się. IPN Rz 05/73 (CHF-53), IPN Rz 0172/54/J mikrofilm, IPN BU 0183/5.
.