Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Malczewski
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 15-08-1933
Kraj urodzenia: ZSRR
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach kontrolno-śledczych PUBP w Słupsku, w sprawie prowadzonej w okresie 16.05.1951-26.06.1951, Stanisław Malczewski występuje jako podejrzany o członkostwo w nielegalnej organizacji "Zjednoczona Organizacja Okręgu Pomorskiego AK". Tymczasowo aresztowany 29.05.1951 i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Słupsku. W akcie oskarżenia z dnia 26.06.1951 Stanisław Malczewski został oskarżony o to, że "w okresie 07.1950-23.05.1951 w Słupsku usiłował zmienić przemocą istniejący ustrój Państwa Polskiego w ten sposób, że występując pod ps. >Cząbr<, pełnił funkcję przywódcy nielegalnej organizacji bez określonej nazwy, werbował do organizacji nowych członków, zwoływał i przeprowadzał zebrania organizacyjne na których omawiano sprawy rozbijania funkcjonariuszy UB, MO, ich rozbrajania" oraz o przechowywanie bez zezwolenia broni. IPN Sz 00101/460 (3158/III).
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Koszalinie. W okresie 18.05.1951-18.07.195i PUBP w Słupsku prowadził z polecenia prokuratury śledztwo m.in. przeciwko Stanisławowi Malczewskiemu, podejrzanemu o usiłowanie zmiany przemocą istniejącego ustroju w Państwie Polskim poprzez członkostwo w nielegalnej organizacji "Zjednoczona Organizacja Okręgu Pomorskiego AK". Stanisław Malczewski był twórcą i przywódcą ww. organizacji, występując pod ps. "Cząbr". W dn. 25.07.1951 Wojskowa Prokuratura Rejonowa zatwierdziła akt oskarżenia sporządzony przez PUBP w Słupsku. IPN Sz 430/46 (Pr.II 34/51).
Akta sprawy prowadzonej w okresie 07.08.1951-28.08.1951 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Koszalinie. Stanisław Malczewski "prosił sąd o wyrok wg. uznania sądu", natomiast prokurator żądał kary 9 lat więzienia. W dniu 28.08.1951 Wojskowy Sąd Rejonowy w Koszalinie uznał Stanisława Malczewskiego winnym, tego, że "od II połowy lipca 1950 do 23.05.1951 w Słupsku, woj. Koszalin, pod ps. >Cząbr< był dowódcą nielegalnej organizacji, usiłującej zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego, organizował zebrania na których omawiano sposoby rozbrajania funkcjonariuszy MO, UB, wyszukiwał okazje do ich rozbrajania oraz werbował nowych członków" oraz nielegalnie przechowywał broń i skazał ww. na karę 6 lat więzienia. Na mocy amnestii Stanisławowi Malczewskiemu Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie w dniu 16.02.1953 obniżył karę do 3,5 roku więzienia. Karę odbywał w więzieniach w Koszalinie, Strzelcach Opolskich, Potulicach, Jaworznie, Obozie Pracy Więźniów w Sosnowcu. Zwolniony został z więzienia w Rawiczu w dniu 23.11.1954. IPN Sz 430/47 (Sr.94/51).
W materiałach administracyjnych Wydz. III WUBP w Koszalinie, w dokumencie z dnia 29.05.1951, Stanisław Malczewski występuje jako osoba - jak sam zeznał, która zorganizowała "na skutek wrogiego ustosunkowania do ZSRR i obecnej rzeczywistości w Polsce, nielegalną organizację, z tego powodu, że jego ojciec był w AK na terenie Wilna, następnie został aresztowany przez władze radzieckie i dotychczas nie powrócił". IPN Sz 00103/207 (291/IV).
Charakterystyka pn. "Reakcyjna organizacja >Zjednoczona Organizacja Okręgu Pomorskiego AK<" sporządzona w roku 1974 w Wydz. "C" KWMO w Koszalinie. Stanisław Malczewski ps. "Cząbr" oraz "Hipnotyk" występuje w dokumencie z dnia 01.04.1974 - "w okresie od lipca 1950 do 23 maja 1951 w Słupsku był czynnym członkiem nielegalnej org. >Zjednoczona Organizacja Okręgu Pomorskiego AK< i pełnił w niej funkcje dowódcy oraz przechowywał nielegalnie broń. W dniu 23.05.1951 zatrzymany został przez PUBP w Słupsku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie dn. 28.08.1951 skazany został na 6 lat więzienia". IPN Sz 00103/351 (489/IV).
Stanisław Malczewski był inwigilowany w roku 1956 w Sprawie Agenturalnego Sprawdzenia nr rej. 340/56 przez PUdsBP/KMMO w Słupsku. Sprawę złożono w dniu 08.06.1956 do archiwum. Materiały o sygn. 235/II zniszczono. Protokół Brakowania Akt nr 55 poz. 85 z dnia 10.10.1989 WUSW Koszalin. Wpis na podstawie zapisu kartoteczno-ewidencyjnego.
.