Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Henryk
Nazwisko: Frycz
Miejsce urodzenia: OLSZTYN
Data urodzenia: 28-09-1948
Imię ojca: Tytus
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Frycz był rejestrowany 14.07.1981 pod nr 4290 do Sprawy Obiektowej krypt. „Związek” o nr rejestracyjnym 3576 prowadzonej przez Wydz. III „A”/V KWMO/WUSW w Pile w okresie 07.10.1980-22.04.1986. Występuje w wykazie osób przewidzianych do przeszukań pomieszczeń. „Wymieniony mimo zawieszenia działalności »Solidarności« oficjalnie nosi w klapie znaczek tego związku. Bardzo negatywnie ustosunkowany jest do PZPR. Często przebywa poza terenem naszego województwa stąd niewykluczone, iż zajmuje się kolportażem materiałów nielegalnych, które może również przechowywać w domu”. Sprawa dot. działalności NSZZ „Solidarność” w regionie pilskim. Materiały dot. A. Frycza zostały 09.01.1982 przerejestrowane na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Inwalida” o nr rejestracyjnym 4290. IPN Po 080/81 (64/IV).
Andrzej Frycz był figurantem Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Inwalida” prowadzonego przez Wydz. V KWMO/WUSW w Pile oraz RUSW w Trzciance w okresie 09.01.1982-16.12.1987. „Był działaczem b. NSZZ »Solidarność«”. Sprawę zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały o sygn. archiwalnej 750/II zniszczono na podstawie protokołu nr 4/90 z 08.01.1990. Materiałów o sygn. 750/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.