Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Roman
Nazwisko: Garstecki
Miejsce urodzenia: Ryczywół
Data urodzenia: 04-07-1953
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Garstecki był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Zecer” o nr rejestracyjnym 5038 prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Pile w okresie 26.08.1982-20.05.1987. „Był działaczem b. NSZZ »Solidarność«. Kolportował ulotki o wrogiej treści”. Sprawę zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały o sygn. archiwalnej 651/II zniszczono na podstawie protokołu nr 4/90 z 08.01.1990. Materiały sprawy o sygn. 651/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jacek Garstecki został objęty postępowaniem prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Pile w okresie 06.03.1984-21.07.1984. „W okresie od 25.08.1982 r. do 29.04.1983 r. w Chodzieży kolportował nielegalne ulotki mogące wywołać niepokój publiczny, zawierały one fałszywe wiadomości dot. działalności państwowej oraz nawoływały w swej treści do niepokoju społecznego i rozruchów”. IPN Po 053/36 (36/III).
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Chodzieży z 30.07.1984 umorzono postępowanie karne wobec Jacka Garsteckiego na mocy amnestii z 21.07.1984. IPN Po 469/1 (II K 150/84).
.