Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Iwański
Miejsce urodzenia: Piła
Data urodzenia: 17-07-1955
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Iwański 30.10.1984 został zarejestrowany pod nr 6790 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Redaktor” (nr rejestracyjny 4086) prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Pile w okresie 06.02.1982-17.11.1989. Prowadził „wrogą działalność w strukturach »Solidarności«. Sprawę zakończono z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały o sygn. archiwalnej 887/II zniszczono na podstawie protokołu nr 4/90 z 08.01.1990. Materiały sprawy o sygn. 887/II zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Andrzej Iwański został objęty postępowaniem prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Pile w okresie 07.08.1986-28.11.1986. „Od połowy 1983 r. do dnia 06.08.1986 r. w Pile w celu wywołania niepokojów publicznych bez wymaganego zezwolenia brał udział w sporządzaniu i rozpowszechnianiu bezdebitowych wydawnictw zawierających treści wrogie ustrojowi i porządkowi publicznemu”. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Pile z 28.11.1986 umorzono śledztwo wobec A. Iwańskiego. IPN Po 053/56 (56/III).
.