Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Dyrda
Miejsce urodzenia: Niemcy
Data urodzenia: 07-06-1903
Imię ojca: NN
Imię matki: Marcela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze w sprawie członków i współpracowników oddziału "Mewy" prowadzone przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie od 29.08.1947 do 20.03.1948. W sprawie występuje Antoni Dyrda 09.09.1947 zatrzymany przez organy bezpieczeństwa i posądzany o nielegalne posiadanie broni w latach 1944-1946. Ww. jako członek Batalionów Chłopskich (BCh) o pseud. "Bór" oraz organizator oddziałów BCh na terenie Sieniawy i okolicznych gmin miał także tolerować nielegalne posiadanie broni przez swoich byłych podkomendnych, a wiosną 1945 spotykać się i pertraktować z "Mewą" i członkami jego oddziału, "aby ten nie rozbrajał ludzi Dyrdy ", gdyż "pełnią oni wartę przeciwko bandom UPA". Akta sprawy początkowo złożono do archiwum do nru 4867 (25.11.1948), a następnie przerejestrowano do 790 (13.06.1967). IPN Rz 03/4 t. 1-4 (790/III).
Akta sądowe dot. osoby trzeciej prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 14.08.1947 do 03.12.1948. W sprawie pojawia się Antoni Dyrda oskarżany o nielegalne posiadanie broni. Ww. w czasie rozprawy przed WSR w Rzeszowie tłumaczył, że miał niezarejestrowaną broń, "gdyż byliśmy zagrożeni napadami". Wyrokiem tegoż WSR z 03.12.1948 skazany za powyższy czyn na okres 5 lata pozbawienia wolności i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Jednocześnie na mocy zapisów dekretu o amnestii z 02.08.1945 WSR w Rzeszowie podjął decyzję, że "karę więzienia darowuje się w całości". IPN Rz 107/703 t. 1-9 (Sr.431/48), IPN Kr 595/264 (kopia odpisu wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 03.12.1948).
Akta sądowe w sprawie osób trzecich związanych z oddziałem "Mewy" prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 28.07.1947 do 24.03.1950. W aktach pojawiają się informacje dotyczącego Antoniego Dyrdy zawarte w kopiach dokumentów związanych ze sprawą Sr.431/48 (łącznie z wyrokiem WSR w Rzeszowie z 03.12.1948 w tejże sprawie). IPN Rz 107/992 t. 1-2 (Sr.835/49).
Informacje dot. Antoniego Dyrdy znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 i Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
Informacje dot. Antoniego Dyrdy znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Przeworsku za lata 1946-1954 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Przeworsku za lata 1946-1955. Ww. został zatrzymany na podstawie nakazu aresztowania wydanego 05.09.1947 przez WPR w Rzeszowie. 25.09.1947 skierowano go do więzienia przy WUBP w Rzeszowie. IPN Rz 50/46 (223), IPN Rz 50/47 (224).
Informacje dot. Antoniego Dyrdy znajdują się w Księdze aresztu przy PUBP w Lubaczowie za lata 1946-1948. Ww. przebywał w areszcie przy PUBP w Lubaczowie od 9.09.1947 do 11.09.1947. IPN 50/68 (206).
Informacje dot. Antoniego Dyrdy znajdują się w Repertorium Pr Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za okres 20.06.1947 do 27.02.1948 w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948 oraz w Księdze głównej więźniów śledczych Więzienia w Rzeszowie z roku 1948. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/53, IPN Rz 190/52.
.