Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Wojnar
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 13-07-1890
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa obiektowa prowadzona w latach 1945-1947 przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP) w Rzeszowie dot. prawicy społecznej w ruchu ludowym (materiały z kilku powiatów). W teczce znajduje się krótka charakterystyka dot. Józefa Wojnara ówczesnego prezesa Powiatowego Zarządu PSL w Krośnie, sporządzona przez Sekcję II Wydziału V WUBP w Rzeszowie. W materiałach znajdują się również informacje na temat sprawy agencyjnego rozpracowania krypt. "Kresowiacy" założonej 10.11.1949 przez ww. sekcję. Jednym z jej figurantów był Józef Wojnar, który w czasie wystąpień wiecowych wygłaszał treści "skierowane p-ko obecnej rzeczywistości". Ww. był aresztowany "po ucieczce Mikołajczyka". Nadal jednak miał utrzymywać kontakty z byłymi działaczami PSL. IPN Rz 055/52 t. 16, 24 (24/IV). W zapisach ewidencyjnych znajduje się informacja, że 27.11.1957 pod nr 2374/K złożono do archiwum Biura Ewidencji Operacyjnej MSW w Warszawie sprawę krypt. "Kresowiacy". Materiały nie zachowały się.
Sprawa obiektowa prowadzona w latach 1946-1959 przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Krośnie na członków PSL z powiatu krośnieńskiego. W teczce znajdują się informacje dot. Józefa Wojnara m.in. raporty i relacje z jego wystąpień publicznych, protokół przesłuchania przez oficera śledczego WUBP w Rzeszowie i charakterystyka. Według niej J. Wojnar miał m.in. jako prezes ZP PSL w Krośnie, prowadzić "ostre ataki przeciwko partiom Bloku Demokratycznego a szczególnie PPR". Józef Wojnar w latach 1918-1921 był oficerem WP. Walczył na Śląsku oraz w wojnie 1920. Odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939, następnie do zakończenia wojny przebywał w niemieckich obozach jenieckich. Zorganizował Komitet Powrotu do Ojczyzny, któremu przewodniczył. IPN Rz 053/174 t. 1 (121/IV).
Ww. zarejestrowany w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Krośnie za lata 1946-1954 oraz Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Krośnie w latach 1946-1954 w związku z zatrzymaniem 03.01.1947 przez PUBP w Krośnie z powodu "wystąpień antypaństwowych". Ostatecznie przekazany został Wydziałowi V WUBP w Rzeszowie. IPN Rz 50/29 (195), IPN Rz 50/30 (196).
Zapisy dot. ww. znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 i Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. Józef Wojnar był przetrzymywany od 10.01.1947 przez WUBP w Rzeszowie pod zarzutem "szerzenia propagandy antypaństwowej", zwolniony na mocy amnestii w marcu 1947. Zatrzymany ponownie przez PUBP w Krośnie i skierowany do WUBP w Rzeszowie 07.11.1947 jako podejrzany "o działalność antypaństwową". Zwolniony 02.01.1948. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
Materiały dot. Józefa Wojnara znajdują się w: Repertorium Pr Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za okres od 20.06.1947 do 27.02.1948 oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/53.
Józef Wojnar był rozpracowywany w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr 720/55 założonej 16.11.1955 przez Powiatowy Urząd do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krośnie "celem sprawdzenia jego postawy do PRL". Po stwierdzeniu, że "nie przejawia wrogiej działalności" materiały w dniu 25.01.1957 umieszczono w archiwum Wydziału Ewidencji Operacyjnej KW MO w Rzeszowie pod nr 1748, następnie w dniu 04.05.1971 przerejestrowano do nru 12150. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.