Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Nowik
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 23-02-1963
Imię ojca: Zenon
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Nowik 12.11.1982 został zarejestrowany pod nr. 46517 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Buntownicy” nr rej. 45963 prowadzonej w okresie 21.06.1982-04.01.1983 przez Wydział III/III-1 KW MO w Łodzi. Rozpracowywany z powodu uczestnictwa w „nielegalnej” organizacji młodzieżowej pn. Komitet Samoobrony Młodych, działającej w Łodzi od lutego do września 1982, na terenie szkół. G. Nowik występuje w materiałach jako członek KSM oraz osoba biorąca udział w kolportażu ulotek o treści „antypaństwowej”. SOR krypt. „Buntownicy” zakończono w dn. 04.01.1983 skierowaniem sprawy do prokuratury. Materiały zdjęto z ewidencji 26.01.1983 i złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Łodzi pod sygn. arch. 5997/II. Zniszczono za protokołem brak. 1022/90 poz. 41. Informacje zachowały się w aktach śledczych IPN Ld PF 15/245. Materiały o sygn. 5997/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt śledczych IPN Ld PF 15/245.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 34/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi oraz Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Łodzi (Pg.Śl.II-202/82) w okresie 10.09.1982-10.12.1982. G. Nowik był podejrzany o to, że w okresie od lutego do 8 września 1982 brał udział w nielegalnym związku - Komitetcie Samoobrony Młodych oraz kolportował ulotki „o treści szkalującej organa władzy i wymiaru sprawiedliwości”. Jako środek zapobiegawczy zastosowano dozór MO. Prokurator WPG w Łodzi 10.12.1982 umorzył postępowanie ze względu na „znikomą szkodliwość społeczną popełnionych czynów”. IPN Ld PF 15/245 (1320/III-N).
Materiały operacyjno-śledcze kryptonim „Jodła" dotyczące prewencyjnych zatrzymań przez Wydział Śledczy WUSW Łódź działaczy podziemnych struktur "Solidarności" i KPN w związku z planowanymi demonstracjami na terenie Łodzi w dniach 1-3 maja 1983. Grzegorz Nowik został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Śródmieście za „zakłócanie obchodów” 01.05.1983 w Łodzi. IPN Ld pf 15/397 t. 2 (1474/III).
Grzegorz Nowik występuję w opracowaniu z dn. 30.06.1987 przygotowanym przez Sekcję II Wydz. „C” WUSW Łódź, opisującym struktury, skład i działalność łódzkiej organizacji młodzieżowej - Komitetu Samoobrony Młodych, zamieszczonym w „Informatorze o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985” Biura „C” MSW z roku 1987. IPN BU 0326/558 t. 2 (P. S. 87/2 t. 2).
.