Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Radek
Miejsce urodzenia: Słupia
Data urodzenia: 27-03-1931
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Radek występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Drukarz” nr rej.45368, prowadzonej przez Wydział V KW MO w Łodzi od 13.01.1982 do 18.05.1983 wobec opozycjonistów Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawę założono w celu wykrycia „wrogiej działalności w środowiskach” w „postaci wydawania nielegalnych czasopism”, w jej ramach dokonywano operacyjnego rozpoznania i rozpracowywania osób, jak i grup zajmujących się redagowaniem, wydawaniem i kolportażem biuletynów i czasopism o antyrządowej treści (m.in. „Zawsze Solidarni", „Jesteśmy”, „Solidarność Walcząca”, „Przedwiośnie”) oraz kontynuujących działalność związkową po wprowadzeniu stanu wojennego. W wyniku rozpracowania przedstawiono J. Radkowi zarzut kolportażu nielegalnych czasopism w okresie między lutym a sierpniem 1982. Został zatrzymany i tymczasowo aresztowany 25.08.1982. Decyzją Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uchylono areszt 23.12.1982. IPN Ld 047/436/J (6069/2), IPN Ld pf 88/2 t. 1-2 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 1 (2891/XA).
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 22/82 prowadzonego w okresie od 07.08.1982 do 05.10.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Łodzi pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi w trybie doraźnym syg. Pg.Śl.II-190/82. Józef Radek występował jako podejrzany o przestępstwo z art. 46 ust. 1 oraz art.48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Wcześniej członek NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Łodzi. Był podejrzany o działalność związkową po wprowadzeniu stanu wojennego oraz gromadzenie i rozpowszechnianie „nielegalnych” wydawnictw. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi akt oskarżenia sporządziła 06.10.1982. IPN Ld pf 86/16 t. 1-2 (1347/III-N).
Akta sądowe sprawy So.W.436/82 prowadzone przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w okresie 08.10.1982-17.05.1983 w trybie doraźnym. J. Radek występuje jako oskarżony w aktach sprawy karnej prowadzonej przeciwko grupie opozycjonistów oskarżonych o kolportaż nielegalnych czasopism oraz o działalność związkową. W dniu 25.08.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi wydała nakaz przeszukania mieszkania oraz został zastosowany wobec niego areszt tymczasowy, odbywany w Areszcie Śledczym w Łodzi. Został uchylony w dniu 23.12.1982. Jednocześnie sąd uchylił tryb postępowania doraźnego. Dnia 28.03.1983 wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy Józef Radek został skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę. Po rewizji wniesionej przez Prokuratora Generalnego Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dn. 08.06.1993 uniewinnił J. Radka od wszystkich zarzucanych mu czynów. Dodatkowo w aktach znajdują się dokumenty potwierdzające, że w okresie 28.03-25.06.1983 Sąd prowadził dalsze działania mające na celu ustanowienie nadzoru MO nad J. Radkiem. IPN By 51/202-205 (So.W. 436/82), IPN Ld pf 88/3 t. 4 (2891/XA).
.