Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Filipik
Miejsce urodzenia: Ozierany Wielkie
Data urodzenia: 15-08-1945
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku, dotycząca „wydarzeń grudniowych” na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70’. Jan Filipik został zatrzymany prewencyjnie 17.12.1970 w pobliżu dworca PKP Wzgórze Nowotki. W wyjaśnieniach podawał, że 16.12.1970 po pracy w Kamiennym Potoku przyjechał z ciekawości do Gdańska i brał udział w demonstracji w pobliżu Dworca Głównego PKP. Następnego dnia pojechał do Gdyni w związku z zajęciami w szkole i tam na Wzgórzu Nowotki został zatrzymany. Został zwolniony 22.12.1970. IPN Gd 003/14 t. 3, 28, 41, 43, 54, 56, 67, 83 (15/IV).
Materiały operacyjne KWMO w Gdańsku do akcji „Jesień 70” (notatki służbowe, informacje, meldunki, raporty, wykazy rannych i zmarłych, fotografie i inne). Jan Filipik figuruje w „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Budowlanych”. IPN Gd 431/1 t. 2 (1285/II).
Materiały administracyjne KWMO w Gdańsku zawierające wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku w Grudniu 1970 i fotografie wykonane w czasie wydarzeń. Jan Filipik figuruje w „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku”. IPN Gd 803/4 (4677/4).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku zawierające wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych oraz dokumentację fotograficzną osób zatrzymanych w związku z wydarzeniami Grudnia 1970 w Gdańsku, Gdyni i Elblągu. Jan Filipik figuruje w „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku”. IPN Gd 433/103 t. 1 (3246/137).
.