Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Różewski
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 02-11-1943
Imię ojca: Jan
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Jesień 70" nr rej. 12573 dotyczącej Wydarzeń Grudnia 1970 na terenie woj. gdańskiego w związku z planowanymi przez władze podwyżkami cen żywności. Sprawę prowadził od 31.12.1970 do 24.02.1978 Wydz. III KW MO w Gdańsku. Janusz Różewski, pracownik Gdańskiego Przedsiębiorstwa Transportu Budowlanego w Gdańsku, został przyjęty na chirurgię szczękową 14.12.1970 z rozpoznaniem wstrząsu mózgu i rany wargi górnej. Figuruje w licznych wykazach osób rannych w "wypadkach grudniowych". IPN Gd 003/14 t. 2, 4, 28, 64, 72, 82 (15/IV).
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku zawierające wybrane materiały z akcji „Jesień 70” z lat 1970-1971 (notatki służbowe funkcjonariuszy z przebiegu „wydarzeń grudniowych", informacje, meldunki, raporty, wykazy rannych i zmarłych, fotografie i inne). Janusz Różewski, leczony w Klinice Chirurgii Szczękowej z rozpoznaniem wstrząśnienia mózgu, rany tłuczonej wargi górnej i dolnej, złamaniem wyrostka zębodołowego z zębem, złamaniem zatoki szczękowej. W stanie ciężkim przyjęty do szpitala 15.12.1970, zwolniony 29.12.1970. IPN Gd 431/1 t. 6, 7, 8 (1285/II-m).
Meldunki operacyjne KW MO w Gdańsku przesyłane do MSW od 12.12.1970 do 02.04.1971 dotyczące wydarzeń Grudnia 1970 roku na terenie województwa gdańskiego. Janusz Różewski przechodzi w wykazie chorych przyjętych w dniu 15.12.1970 do Kliniki Chirurgii Szczękowej. IPN Gd 371/251, IPN Gd 0127/1.
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku/ Biura Śledczego MSW dotyczące Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70” z lat 1970-1971. W materiałach znajdują się meldunki, notatki służbowe, plany działania MO i SB, kronika wydarzeń, harmonogram realizacji wniosków i postulatów wynikających z wydarzeń Grudnia 1970, notatki służbowe i inne materiały dotyczące operacji. Janusz Różewski figuruje w wykazie kontuzjowanych w zajściach ulicznych na terenie Gdańska. IPN Gd 466/20 (188/IV).
.