Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Norbert Bernard
Nazwisko: Schattschneider
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 14-06-1939
Imię ojca: Fryderyk
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku, dotycząca „wydarzeń grudniowych” na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70’. Norbert Schattschneider figuruje na wykazie osób, którym pogotowie ratunkowe w Gdańsku Wrzeszczu udzieliło pomocy w dniach 14-15.12.1970. Ww. doznał obrażeń głowy po uderzeniu gumową pałką. W dalszej części dokumentu dotyczącej pomocy ambulatoryjnej w Instytucie Chirurgii AMG w dniu 14.12.1970 odnośnie ww. osoby podano: „potłuczony nie chciał pozostać w szpitalu, uciekł”. Ponadto ww. przechodzi na licznych wykazach rannych w czasie "zajść grudniowych". IPN Gd 003/14 t. 2, 4 , 64, 72, 82 (15/IV).
Meldunki operacyjne KW MO w Gdańsku przesyłane do MSW od 12.12.1970 do 02.04.1971 dotyczące wydarzeń Grudnia 1970 roku na terenie województwa gdańskiego. Ww. przechodzi na wykazach osób rannych, któremu udzielono pomocy lekarskiej. W wyniku uderzeń pałka gumową doznał urazu głowy. IPN Gd 371/251, IPN Gd 0127/1.
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku oraz Biura Śledczego MSW ze Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70” z lat 1970-1971, zawierające meldunki, notatki służbowe, plany działania MO i SB, kronikę wydarzeń, harmonogram realizacji wniosków i postulatów wynikających z wydarzeń Grudnia 1970, notatki służbowe i inne materiały dotyczące operacji. Ww. został wymieniony w części dotyczącej rannych osób cywilnych w czasie zajść na terenie Gdańska (błędnie wpisano nazwisko jako Scheffschneider) - przywieziony przez pogotowie ratunkowe ze stłuczeniem głowy do AMG. IPN Gd 466/20 (154/21, 188/IV).
.