Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Ryszard
Nazwisko: Wojtanowicz
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 20-03-1953
Imię ojca: Adam
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku, dotycząca „wydarzeń grudniowych” na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70’. Janusz Wojtanowicz (w aktach występuje jako Jan) figuruje na wykazach chorych przyjętych 15.12.1970 z raną postrzałową prawego ramienia, hospitalizowany od 15 do 30.12.1970 w klinice Instytutu Chirurgii. IPN Gd 003/14 t. 2, 4 , 28, 64, 72, 82 (15/IV).
Meldunki KW MO w Gdańsku do MSW dotyczące wydarzeń grudniowych na terenie województwa gdańskiego przesyłane od 12.12.1970 do 02.04.1971. Janusz Wojtanowicz figuruje na spisie chorych przyjętych 15.12.1970 na chirurgię ogólną z raną postrzałową prawego ramienia. IPN Gd 371/251, IPN Gd 0127/1.
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku zawierające materiały do akcji „Jesień 70” z lat 1970-1971 (notatki służbowe funkcjonariuszy z przebiegu „wydarzeń grudniowych”, informacje, meldunki, raporty, wykazy rannych i zmarłych, fotografie i inne). Waldemar Majewski figuruje w kilku wykazach osób hospitalizowanych w klinikach i oddziałach Instytutu Chirurgii. IPN Gd 431/1 t. 6-8 (1285/II-m).
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku i Biura Śledczego MSW ze Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70” z lat 1970-1971, zawierające meldunki, notatki służbowe, plany działania MO i SB, kronikę wydarzeń, harmonogram realizacji wniosków i postulatów wynikających z wydarzeń Grudnia 1970, notatki służbowe i inne materiały dotyczące operacji. Janusz Wojtanowicz przechodzi na liście rannych pracowników Stoczni Gdańskiej oraz na wykazie odszkodowań proponowanych rannym w wydarzeniach Grudnia 70. Ponadto umieszczony został na wykazie osób kontuzjowanych w zajściach ulicznych na terenie Gdańska. IPN Gd 466/20 (154/21, 188/IV).
.