Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Baczek
Miejsce urodzenia: Sopot
Data urodzenia: 12-08-1946
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” dotycząca wydarzeń Grudnia 1970 na terenie województwa gdańskiego w związku z planowanymi przez władze podwyżkami cen żywności. Sprawa prowadzona pod nr 12573 od 31.12.1970 do 24.02.1978 przez Wydz. III i Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Eugeniusz Baczek został zatrzymany „profilaktycznie” przez MO w dniu 17.12.1970 o godz. 05.00 w miejscu swojego zamieszkania. Jako powód podano „nie pozwalał robotnikom na podjęcie pracy” w godzinach rannych 16.12.1970 w sopockich Zakładach Przemysłu Terenowego. Wymieniony w „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 roku dla Wydziału III- różne” oraz na „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku”. Umieszczony na kilku wykazach imiennych. IPN Gd 003/14 t. 3, 41, 43, 51, 54, 56, 67, 77, 86 (15/IV).
Materiały administracyjne KW MO w Gdańsku zgromadzone do Sprawy Obiektowej krypt. „Jesień 70” m.in. opis przebiegu zajść grudniowych na wybrzeżu gdańskim, spisy osób hospitalizowanych i wykazy zabitych. Eugeniusz Baczek przechodzi na „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 roku dla Wydziału III” jako zatrzymany 17.12.1970. IPN Gd 431/1 t. 2 (1285/II-m).
Wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Grudniu 1970 przez jednostki MO z terenu województwa gdańskiego. Materiały prowadzone przez KW MO w Gdańsku w 1970 roku. Eugeniusz Baczek przechodzi na „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku”. IPN Gd 433/103-104 (3246/137, 3246/138), IPN Gd 803/4 (4677/4).
.