Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Hodura
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 29-07-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” dotycząca wydarzeń Grudnia 1970 na terenie województwa gdańskiego w związku z planowanymi przez władze podwyżkami cen żywności. Sprawa prowadzona pod nr 12573 od 31.12.1970 do 24.02.1978 przez Wydz. III i Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku. Edward Hodura został zatrzymany jako inspirator strajku mającego miejsce w Sopockich Zakładach Przemysłu Maszynowego w dn. 14.12.1970. Ww. nawoływał do zatrzymania przejeżdżającej przez Sopot, w kierunku Gdyni, kolumny wojskowej. Zatrzymany 16.12.1970 w miejscu zamieszkania, przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczną i zwolniono z aresztu 23.12.1970. IPN Gd 003/14 t.3, 11, 16, 41, 43, 51, 54, 56, 63, 67, 86, 87 (15/IV).
Materiały do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jesień 70” dotyczącej wydarzeń Grudnia 1970 na terenie województwa gdańskiego, prowadzone od 11.12.1970 do 17.06.1975. Dokumentacja Wydziału Służby Kryminalnej KW MO w Gdańsku odnosząca się do działalności Służby Kryminalnej, po wydarzeniach Grudnia 1970 i w związku z akcją „Jesień 70”. Edward Hodura jest wymieniony na „Wykazie zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 roku dla Komendy Miejskiej MO Sopot” oraz na „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 roku dla Wydz. Kryminalnego”- zatrzymany 16.12.1970. IPN Gd 003/170 t. 1-2 (190/IV).
Materiały dodatkowe zgromadzone do Sprawy Obiektowej „Jesień 70”. W aktach znajdują się fotografie, wykazy nagrodzonych funkcjonariuszy KWMO, a także spisy osób zatrzymanych w czasie wystąpień z podziałem na miejsce zamieszkania, miejsce pracy, a także wykonywany zawód. Edward Hodura figuruje w „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 roku dla Wydz. Kryminalnego”. IPN Gd 431/1 t. 2 (1285/II-m).
Wykazy uczestników wydarzeń grudniowych 70' na terenie woj. gdańskiego. Akta prowadzone przez KW MO w Gdańsku od 23.12.1970 do 04.06.1971. W aktach znajduje się pochodząca z 09.04.1971 analiza osób rejestrowanych za udział w wydarzeniach grudniowych posiadających paszporty zagraniczne wielokrotne. W wykazie tym figuruje ww. jako pracownik Sopockich Zakładów Przemysłu Maszynowego, profilaktycznie zatrzymany od 16 do 23.12.1970 za inspirowanie do strajków. IPN Gd 0046/290 t. 7 (772/7).
Wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Grudniu 1970 przez jednostki MO z terenu województwa gdańskiego. Materiały prowadzone przez KWMO Gdańsk w 1970. Edward Hodura został wpisany na „Wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku” w grudniu 1970. IPN Gd 433/103-104 (3246/137-138), IPN Gd 803/4 (4677/4).
.