Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Władysław
Nazwisko: Wojciewski
Miejsce urodzenia: Ostrzeszów
Data urodzenia: 24-11-1939
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dn. 11.09.1982 Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku zarejestrował pod nr 191/82 sprawę udziału Krzysztofa Wojciewskiego w nielegalnym zbiegowisku. Śledztwo zamknięto skierowaniem w dn. 29.10.1982 aktu oskarżenia do Sądu. W związku z toczącym się postępowaniem Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku zastrzegł też ww. wyjazdy zagraniczne do wszystkich krajów świata na okres 06.10.1982 - 06.10.1984. Akta o sygn. 8266/III zniszczono za protokołem brakowania n 1/88. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta podręczne prokuratora (4 Ds. 128/82) dotyczące Krzysztofa Wojciewskiego, podejrzanego o to, że w dniu 31.08.1982 w Gdańsku wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy rzucali kamieniami w funkcjonariuszy MO i ich pojazdy oraz wznosili pod ich adresem wrogie okrzyki, tj. o przestępstwo z art. 275 § 1 kodeksu karnego w zw. z art. 1 ust. 1 Dekretu o stanie wojennym. Krzysztof Wojciewski został zatrzymany podczas manifestacji w dniu 31.08.1982 na terenie Gdańska Wrzeszcza w pobliżu własnego mieszkania. 02.09.1982 Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku postanowił wszcząć postępowanie w trybie doraźnym oraz wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. Ten nie przyznał się do winy. Prokuratura Rejonowa 02.10.1982 uchyliła tryb doraźny ze względu na stan zdrowia podejrzanego i w dn. 26.10.1982 zamknęła śledztwo, a 29.10.1982 przedstawiła akt oskarżenia. Na skutek opinii sądowo-lekarskiej 01.12.1982 Sąd Rejonowy w Gdańsku postanowił uchylić areszt tymczasowy wobec Krzysztofa Wojciewskiego i w dn. 14.01.1983 na posiedzeniu niejawnym postępowanie umorzył. IPN Gd 60/19.
Akta osobowe tymczasowo aresztowanego Krzysztofa Wojciewskiego, podejrzanego o to, że w dniu 31.08.1982 w Gdańsku-Wrzeszczu wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy rzucali kamieniami w funkcjonariuszy MO i ich pojazdy oraz wznosili pod ich adresem wrogie okrzyki, tj. o przestępstwo z art. 275 § 1 kodeksu karnego w zw. z art. 1 ust. 1 Dekretu o stanie wojennym. Zatrzymany 31.08.1982, tymczasowo aresztowany 02.09.1982 i osadzony w AŚ w Gdańsku, z którego został zwolniony 01.12.1982 na skutek decyzji Sądu Rejonowego w Gdańsku. IPN Gd 161/448 (38/1430).
.