Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Tusz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 31-07-1949
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta w sprawie karnej prowadzonej od 03.05.1982 do 12.08.1982 przeciwko Andrzejowi Tuszowi oskarżonemu o udział w proteście ulicznym. W czasie akcji protestacyjnej 03.05.1982 w Centrum Gdańska „wznosił wrogie okrzyki, wzywał tłum do działań niszczycielskich, obrzucał kamieniami pojazdy i budynki, atakował milicjantów kamieniami i podpalał samochody, a ponadto nie posiadał przy sobie dowodu osobistego pomimo trwania stanu wojennego”. Sam Andrzej Tusz twierdził, że nie brał czynnego udziału w demonstracji. Z mieszkania wyszedł zaciekawiony hałasami dobiegającymi z ulicy i został zatrzymany przez funkcjonariuszy kilka metrów od domu. Z tego powodu nie miał przy sobie dowodu osobistego - zostawił go w mieszkaniu bo nie miał zamiaru odchodzić daleko. Na mocy orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Starogardzie Gdańskim został aresztowany na 2 miesiące i osadzony w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim. 18.06.1982 Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim (II Kws. 88/82) postanowił wstrzymać wykonanie aresztu i zwolnić Andrzeja Tusza ze względów zdrowotnych. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim (II Kws. 88/82) z 12.08.1982 Andrzej Tusz został uznany winnym udziału w demonstracji ulicznej. Został skazany na karę 2 miesięcy aresztu z zaliczeniem okresu pobytu w Zakładzie Karnym od 03.05.1982 do 18.06.1982. IPN Gd 48/94 (378/82).
Akta osobowe Andrzeja Tusza, tymczasowo aresztowanego za udział w demonstracji 03.05.1982 w Gdańsku, na mocy orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Starogardzie Gdańskim. 18.06.1982 Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim (II Kws. 88/82) postanowił wstrzymać wykonanie aresztu i zwolnić Andrzeja Tusza ze względów zdrowotnych. Areszt odbywał w ZK w Starogardzie Gdańskim. IPN Gd 885/194 (37/357, 357/06/82).
Akta osobowe Andrzeja Tusza skazanego 12.08.1982 przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim (II Kws. 88/82) na karę 2 miesięcy pozbawienia wolności za udział w demonstracji, która odbyła się 03.05.1982 w Gdańsku. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Starogardzie Gdańskim, do którego został przyjęty 26.08.1982. Na poczet kary został zaliczony okres tymczasowego aresztowania od 03.05.1982. Został zwolniony z zakładu 11.09.1982 po odbyciu kary. IPN Gd 885/267 (37/501, 501/09/82).
.