Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Lech
Miejsce urodzenia: Zbijów
Data urodzenia: 01-02-1931
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Lech, w związku z jego „negatywnym stosunkiem do socjalistycznego rządu i partii”, był rejestrowany do operacji krypt. „Gotowość” dotyczącej internowania osób z województwa gdańskiego. Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku od 15.05.1982 do 05.06.1982. Materiały dotyczące Tadeusza Lecha złożono do archiwum pod sygn. 911/19 t. 5. Materiały o sygn. 911/19 t. 5 zniszczono 24.09.1989 za protokołem brakowania akt nr 4/89. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
Akta osobowe Tadeusza Lecha internowanego 17.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji nr 711 wydanej 11.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Internowanie uzasadniono tym, że: „ze względu na dotychczasowe zachowanie [Tadeusza Lecha] zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegał porządku prawnego”. Internowanie zostało uchylone na mocy decyzji nr 174 wydanej 05.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Z ośrodka odosobnienia został zwolniony 07.06.1982. IPN Gd 159/177.
Dar prywatny Romana Rutkowskiego zawierający wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wojennego na terenie całego kraju w latach 1981-1983. Tadeusz Lech figuruje na wykazie pod pozycją 4531, jako internowany od 15.05.1982 do 05.06.1982. IPN Gd 539/1 (IPN Po 161/1).
.