Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Wincenty
Nazwisko: Talaśka
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 13-10-1948
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Bufet”, prowadzonej pod nr rej. 18789 przez Wydz. III „A” KW MO w Bydgoszczy w okresie 18.08.1980-26.11.1980. Sprawę założono z powodu „zorganizowanej przerwy w pracy”, jaka miała miejsce 18.08.1980 w Zakładach Teleelektronicznych „Telekom-Telfa” w Bydgoszczy. Andrzej Talaśka figuruje w aktach jako jeden z głównych figurantów sprawy. Sprawę zakończono „w związku z likwidacją i wyjaśnieniem zagrożenia”, jednocześnie zaznaczając dalszą potrzebę operacyjnej kontroli obiektu w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Telefon”. IPN By 044/1052 (5808/II).
Rozpracowywany od 28.01.1982 przez Wydz. V KW MO w Bydgoszczy w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Działacz” nr rej. 19946. Sprawdzany operacyjnie ponieważ „był aktywnym działaczem NSZZ «Solidarność». Na forum działalności związkowej prezentował wrogi stosunek do ustroju socjalistycznego i partii oraz krytykował sojusz naszego kraju ze Związkiem Radzieckim”. Sprawę zakończono 31.05.1984 po przeprowadzeniu z A. Talaśką „rozmowy ostrzegawczej”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 6223/II. Akta o sygn. 6223/II zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
W dniu 26.04.1989 został zarejestrowany pod nr. By 29026 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy w kategorii "zabezpieczenie". Wyrejestrowany 20.01.1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.