Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Dziama
Miejsce urodzenia: Wólka Gieraszowska
Data urodzenia: 28-08-1943
Imię ojca: Michał
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Dziama został internowany dn. 14.12.1981 na podstawie decyzji nr Ru-17 KWMO w Katowicach w związku z akcją „Jodła” (internowanie działaczy po wprowadzeniu stanu wojennego). Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „jest aktywnym członkiem NSZZ «Solidarność», organizatorem akcji strajkowych oraz założycielem komitetu strajkowego w dniu 08.09.1980”. J. Dziamę umieszczono w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. IPN Ka 036/2713 (38958/II).
Akta internowanego sygn. IPN Ka 43/32. Jan Dziama był przetrzymywany od dn. 14.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Decyzję o internowaniu uchylono 22.01.1982. Pod sygn. IPN KA 42/145 przechowywana jest karta depozytowa internowanego. IPN Ka 43/32 (8/81), IPN Ka 42/145 (8/81).
Jan Dziama figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Jan Dziama został objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę na wniosek KMMO w Rudzie Śląskiej. Zastrzeżenie sygn. Z-I-900/84 zostało odnotowane w dzienniku rejestracyjnym 05.04.1982 pod nr rej. KA 49177, wycofano je 20.04.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.