Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Filipowicz
Miejsce urodzenia: Grażyna
Data urodzenia: 26-03-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Filipowicz został internowany w związku z akcją „Jodła” na podstawie decyzji nr II/80 KWMO w Katowicach z dn. 18.12.1981. Ww. został zatrzymany z uwagi na to, że „organizował akcje protestacyjne dotyczące zwolnienia osób internowanych”. R. Filipowicza umieszczono w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej. Pełnił funkcję przewodniczącego Koła NSZZ „Solidarność” w Lokomotywowni Jaworzno Szczakowa. IPN Ka 036/2524 t. 1 (38758/II).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 26.12.1981 do 08.02.1982. IPN Ka 175/711.
Ryszard Filipowicz figuruje w materiałach administracyjnych, w których zebrano informacje dotyczące osób internowanych na mocy decyzji KW MO w Katowicach. IPN Ka 063/155 (234/C).
Ryszard Filipowicz był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Ryży” zarejestrowanego przez Wydz. II KWMO w Katowicach Grupę Operacyjną w Chrzanowie dn. 10.03.1982 pod nr Ka 48860. Następnie kwestionariusz przekazano do Pionu II KMMO w Jaworznie skąd dn. 20.03.1984 został przekazany do Sekcji V MUSW w Jaworznie. Kwestionariusz założono z uwagi na możliwość podjęcia działań antysocjalistycznych po powrocie „figuranta” z internowania. Ryszarda Filipowicza objęto obserwacją prowadzoną przez Tajnych Współpracowników, Kontakty Operacyjne oraz Kontakty Służbowe w miejscu pracy. Z w/w przeprowadzano rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawcze”. Kwestionariusz zakończono dn. 14.10.1986, a następnie 03.02.1987 zdjęto z ewidencji z powodu „zaprzestania wrogiej działalności” i złożono do archiwum pod sygn. 38758/II. IPN Ka 036/2524 t. 2 (38758/II).
.