Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Parys
Miejsce urodzenia: Dębica
Data urodzenia: 13-07-1952
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Czesław Parys był rozpracowywany od 11.03.1982 do 05.03.1984 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Podziemie" (nr rej. sprawy Ta 6150) z powodu "wrogiej" działalności w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Sprawę prowadził Wydział V KWMO/WUSW w Tarnowie oraz RUSW w Dębicy, materiały zniszczono w roku 1990. Materiałów o sygn 1114/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego dot. innej osoby prowadzone przez Zakład Karny w Tarnowie od 11.06.1983 do 26.07.1983. Czesław Parys występuje w nich jako jedna z osób rozpowszechniających "Biuletyn Dębicki >NSZZ Solidarność<", który zdaniem organów bezpieczeństwa zawierał "fałszywe wiadomości godzące w podstawy ustroju PRL". IPN Kr 678/4 (1/390/83).
Akta śledcze prowadzone m.in. przeciwko Czesławowi Parysowi przez Wydział Śledczy KWMO, a następnie WUSW w Tarnowie w okresie od 24.04.1983 do 15.11.1983. Śledztwo dotyczyło tworzenia niejawnych struktur "Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ >Solidarność< Ziemia Dębicka" oraz kolportażu wydawnictw drugiego obiegu. Wymieniony (jako członek zdelegalizowanej NSZZ "S") współorganizował akcję zbierania funduszy celem pomocy rodzinom internowanych i represjonowanych tzw. "Akcja 300". Czesław Parys był również jedną z osób zaangażowanych w druk nielegalnej gazety w Dębicy pt. "Biuletyn Dębicki Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ >Solidarność< Ziemia Dębicka" oraz kolportaż nielegalnych wydawnictw. Śledztwo umorzono na podstawie amnestii. IPN Kr 071/105 (106/III).
Postępowanie prokuratorskie (nr rej. Ds. 294/83) prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Dębicy w stosunku m.in. do Czesława Parysa z powodu kolportażu nielegalnych wydawnictw i udziału w działalności OKW NSZZ "Solidarność" Ziemi Dębickiej. Względem wymienionego ustalono dozór milicyjny (w okresie od 24.06.1983 do 21.07.1983), w toku postępowania przeprowadzono także rewizję i zabezpieczono dowody rzeczowe. Sąd Rejonowy w Dębicy w dniu 09.08.1983 na mocy amnestii umorzył postępowanie. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.