Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Kania
Miejsce urodzenia: Podleszany
Data urodzenia: 22-08-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Solidarność"/ "Miasto" (nr rej. Bk 26415) prowadzona w okresie 12.11.1980-09.12.1983 przez Wydział III "A" KWMO Białystok, następnie Wydział V KWMO/WUSW Białystok. Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok. Henryk Kania był rozpracowywany w sprawie jako delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok w czerwcu 1981. Inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80". Akta sprawy zawierały 22 tomy i zostały zniszczone 28.11.1989. Pod sygnaturą IPN Bi 011/66 zachowały się dwa meldunki operacyjne (z 12.11.1980 i 17.11.1983), w których brak nazwisk osób rozpracowywanych. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Dnia 07.06.1988 został zarejestrowany pod nr rej. Bk 41040 przez Wydział V WUSW Białystok jako kandydat na tajnego współpracownika. Brak dowodów podjęcia próby pozyskania do współpracy. Sprawę anulowano 26.01.1990. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej w 1990 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.