Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Samiec
Miejsce urodzenia: Jelenia Góra
Data urodzenia: 13-01-1955
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kryształ” prowadzona przez Sekcję V MUSW Sosnowiec została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 19.11.1983 pod numerem KA-54494. Sprawę założono w związku z informacją o powstaniu na terenie KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, która m.in. opracowywała, drukowała i kolportowała Biuletyn Informacyjny „Cios” oraz rozpowszechniała wśród górników inne „nielegalne wydawnictwa”. Celem sprawy było „ustalenie i rozpoznanie osób związanych z działalnością nielegalnej grupy” oraz objęcie ich kontrolą operacyjną. W dniu 3.03.1987 „ze względu na potwierdzenie faktu działalności Tajnej Komisji Zakładowej” SOS przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kryształ”. Adam Samiec, który występuje w aktach z uwagi na fakt, iż w 1988 roku wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” pracowników KWK „Czerwone Zagłębie”, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do sprawy w dn. 28.11.1988 pod nr KA-67586. Rozpracowanie zakończono 25.09.1989 w związku z „zaprzestaniem wrogiej działalności”. W dniu 28.11.1989 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43799/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN Ka 048/693 t. 1-3 (43799/II), IPN Ka 0169/1673 j. 1-5 (43799/2) mikrofilm.
.