Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Aleksander
Nazwisko: Młodziński
Miejsce urodzenia: Nasielsk
Data urodzenia: 01-01-1930
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 4.11.1969 przez Referat SB KPMO w Pułtusku w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr 5186 jako osoba do Teczki Zagadnieniowej krypt. „Polityka” nr 3824 (prowadzonej od 1.03.1968). Przedmiotem sprawy była „dywersja ideologiczno-polityczna” w powiecie pułtuskim. Henryk Młodziński jako właściciel zakładu fryzjerskiego w Nasielsku znalazł się w zainteresowaniu SB „za wrogie wypowiedzi pod adresem PZPR. W trakcie prowadzenia sprawy był sprawdzany w ewidencji operacyjnej KWMO w Warszawie przez Wydz. I Oddziału WSW w Modlinie. Prowadzenie sprawy zakończono 27.04.1971. Akta złożone w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr 118/IV. IPN BU 0201/111 (118/IV), k. 376, 427, 435, 609.
Objęty inwigilacją w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Brzytwa” zarejestrowanego 19.11.1974 w dzienniku rejestracyjnym KWMO w Warszawie pod nr 28658 przez Referat ds. SB KPMO w Pułtusku. Wniosek o założenie KE złożono 15.11.1974, ponieważ „kilkakrotnie wypowiadał się wrogo o stosunkach politycznych panujących w Polsce oraz o przyjaźni polsko-radzieckiej”, a przez to wprowadzał „nastrój niezadowolenia wśród mieszkańców Nasielska”. Prowadzenie sprawy 1.06.1975 przejął Wydz. III KWMO w Ciechanowie, który 16.07.1975 zarejestrował ją w dzienniku rejestracyjnym KWMO w Ciechanowie pod nr. 144. Inwigilację zakończono po przeprowadzeniu przez funkcjonariusza SB rozmowy ostrzegawczej 16.01.1976 na posterunku MO w Nasielsku. W sprawie wykorzystano osobowe źródła informacji. Materiały zostały złożone 27.02.1976 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Ostrołęce pod nr. 20/II. IPN BU 0904/13 (20/II), mikrofilm IPN BU 01326/20 (20/2).
.