Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Rafalski
Miejsce urodzenia: Ostrów Mazowiecki
Data urodzenia: 17-01-1895
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Rafalski występuje w aktach śledztwa prowadzonego w okresie 22.06.1949-26.07.1949 przez Wydz. Śledczego WUBP w Szczecinie jako członek nielegalnej organizacji "Polska Armia Podziemna" pod ps. "Dąb" (od 03.1949 organizacja występowała pod nazwą "Europejska Armia Podziemna"). Antoni Rafalski został zatrzymany 16.05.1949 i postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej z dnia 27.05.1949 aresztowany tymczasowo i osadzony w więzieniu karno-śledczym w Szczecinie. W akcie oskarżenia z dnia 26.07.1949 oskarżony o to, że: "w okresie 11.05.1949-16.05.1949 w Szczecinie-Dąbiu, był członkiem nielegalnej organizacji >Europejska Armia Podziemna<, mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego i usunięcie ustanowionych organów władzy, w ramach której pełnił funkcję dowódcy plutonu kolejowego i nakłaniał pracowników kolei do wstąpienia do ww. organizacji (...) oraz w dniu 13.05.1949 wyjechał do Szczecinka w celu przewiezienia broni palnej dla placówki >EAP< w Szczecinie Dąbiu". IPN Sz 006/94 (981/III).
W aktach prokuratorsko-sądowych Wojskowej Prokuratury Rejonowej i Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie, prowadzonych w okresie 27.05.1949-14.11.1949 Antoni Rafalski został oskarżony w akcie oskarżenia z dnia 26.07.1949 i wyrokiem z dnia 14.11.1949 ww. sądu, skazany na 5 lat więzienia. Antoni Rafalski został uznany winnym tego, że "w czasie od 05.1949 do 16.05.1949 na terenie woj. szczecińskiego przez udział w związku pod nazwą >Europejska Armia Podziemna<, mającym na celu zmianę drogą przemocy ustroju demokracji ludowej w Państwie Polskim, usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego tudzież usunąć ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu". Antoni Rafalski orzeczoną karę odbywał w więzieniu w Szczecinie oraz od 30.05.1950 w więzieniu w Goleniowie. IPN Sz 62/358 (Sr. 577/49, Pr. II 553/49).
W charakterystyce Wydz. "C" KWMO w Szczecinie z dnia 17.10.1972, Antoni Rafalski występuje jako członek nielegalnej organizacji pn. "Europejska Armia Podziemna". Terenem działania tej organizacji "było woj. szczecińskie (w głównej mierze), wrocławskie, poznańskie i pomorskie. Generalnym celem działalności EAP było obalenie istniejącej władzy ludowej w Polsce w obliczu lansowanej w tym czasie teorii o III wojnie światowej". Antoni Rafalski w 1949 roku na terenie Szczecina przez okres kilku dni był członkiem ww. organizacji. Aresztowany 16.05.1949. Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 14.11.1949 skazał Antoniego Rafalskiego na 5 lat więzienia. IPN Sz 008/676 (1288/IV).
W materiałach ewidencyjnych "Skorowidz imienny opracowanych członków band i nielegalnych organizacji" KWMO w Szczecinie Antoni Rafalski widnieje pod literą ,,R", poz. 9, sygn. akt 981/III. IPN Sz 0012/477/3 (1513/IV).
W materiałach ewidencyjnych "Lista osób zmarłych w więzieniach polskich w latach 1944-1956 - więzienia karno-śledcze", Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie, Antoni Rafalski widnieje pod poz. 6609, data uwięzienia - 28.07.1949, data śmierci - 05.04.1952 w więzieniu w Goleniowie. Antoni Rafalski pochowany zostal na cmentarzu więziennym. IPN BU 1820/3.
.