Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Putno
Miejsce urodzenia: Osty
Data urodzenia: 01-01-1929
Kraj urodzenia: ZSRR
Imię ojca: Serafin
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno–śledcze sprawy wszczętej i prowadzonej przez Wydział Śledczy WUBP w Szczecinie pod nadzorem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Szczecinie, dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej, działającej pod nazwą „Polska Organizacja Wojskowa” na terenie powiatu Sławno, na przełomie 1948 i 1949 roku. Celem tajnej organizacji było przede wszystkim obalenie siłą panującego wówczas w państwie polskim ustroju, z tego też względu członkowie organizacji dążyli do zdobycia jak największej ilości broni palnej. Tadeusz Putno został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. W wyniku śledztwa postawiono mu zarzut, o to, że od października 1948 do 4.04.1949 na terenie pow. Sławno „był członkiem nielegalnej, antyustrojowej organizacji” w ramach której występował pod pseudonimem >Orzeł<, pełniąc funkcję komendanta placówki POW w Starych Bobrowicach oraz zwerbował do ww. organizacji trzech nowych członków. Wyrokiem z 10.11.1949 Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie uznał Tadeusza Putnę za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na karę 5 lat więzienia orzekając jednocześnie utratę praw publicznych i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Sz 00101/154 t. 1-11 (1220/III, 4620/III, 4598/Śl, 2556/III, 4493/III, 19500/0).
Akta sądowe sprawy prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie. W wyniku śledztwa, przeprowadzonego przez WUBP w Szczecinie, 30.09.1949 wniesiono akt oskarżenia, w którym Tadeuszowi Putnie zarzucono, że od października 1948 do 4.04.1949 na terenie powiatu sławieńskiego był członkiem „nielegalnej, antyustrojowej organizacji pod nazwą >Polska Organizacja Wojskowa<, mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego i usunięcie ustanowionych organów władzy zwierzchniej”. Tadeusz Putno miał występować w ww. organizacji pod ps. „Orzeł” i pełnić funkcję komendanta placówki POW w Starych Bobrowicach. W ramach swojej działalności zwerbował do POW trzech nowych członków. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z 10.11.1949 (sygn.. Sr 662/49) Tadeusz Putno został uznany winnym zarzucanych czynów i skazany na karę 5 lat więzienia. Orzeczono także przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości, wyrokiem Sądu Najwyższego z 20.02.1991, sygn.. V KRN 244/90 zmieniono wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie w sprawie Sr. 662/49 w ten sposób, że uniewinniono Tadeusza Putno od zarzucanych mu czynów. IPN Sz 187/64 (Sr 662/49).
Charakterystyka nr 23/74 sporządzona w Wydz. „C” KWMO w Koszalinie w 1974, dotycząca działalności organizacji pod nazwą „Polska Organizacja Wojskowa” (POW). W charakterystyce opisano powstanie, funkcjonowanie oraz likwidację organizacji przez organa UB. Zawarto w niej także kwestionariusze osobowe członków, w tym dotyczący Tadeusza Putny. IPN Sz 00103/343 (481/IV), IPN BU 0188/23.
Opracowanie-faktologia sporządzone w 1980 roku w Biurze „C” MSW, dotyczące działalności i likwidacji nielegalnej organizacji o nazwie „Polska Organizacja Wojskowa” w latach 1948-1949. Działalność organizacji polegała głównie na akcjach ulotkowych i zdobywaniu brani i amunicji - w tym na funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa. Łącznie aresztowano 44 osoby, z których 40 zostało skazanych. Tadeusz Putno figuruje w materiałach jako dowódca placówki w Starych Bobrowicach o ps. „Ogień”. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 10.11.1949. IPN Sz 008/897 (1509/IV), IPN Sz 00108/90 t. 2 (326/ADM).
.