Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Ledochowicz
Miejsce urodzenia: Głębokie
Data urodzenia: 30-11-1932
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze sprawy wszczętej i prowadzonej przez Wydział Śledczy WUBP w Szczecinie pod nadzorem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Szczecinie, dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej, działającej pod nazwą „Polska Organizacja Wojskowa”, na terenie powiatu Sławno, na przełomie 1948 i 1949 roku. Celem tajnej organizacji było przede wszystkim obalenie siłą panującego wówczas w państwie polskim ustroju z tego też względu członkowie organizacji dążyli do zdobycia jak największej ilości broni palnej. Zbigniew Ledochowicz został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. W wyniku śledztwa postawiono mu zarzut, o to, że od października 1948 do chwili aresztowania tj. 5.04.1949 na terenie pow. Sławno „był członkiem nielegalnej, antyustrojowej organizacji” w ramach której występował pod pseudonimem >Wilian< i jako członek Komendy Naczelnej POW pełnił funkcję skarbnika. Ponadto zarzucono mu nielegalne posiadanie broni. Wyrokiem z 10.12.1949 Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie uznał Zbigniewa Ledochowicza za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy lat więzienia, orzekając jednocześnie utratę praw publicznych i przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Sz 00101/154 t. 1-11 (1220/III, 4620/III, 4598/Śl, 2556/III, 4493/III, 19500/0).
Akta sądowe sprawy karnej (sygn. Sr. 653/49) dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą „Polska Organizacja Wojskowa”, działającej na przełomie 1948 i 1949 roku na terenie powiatu Sławno. Sprawa toczyła się przez Wojskowym Sądem Rejonowym w Szczecinie. Zbigniewowi Ledochowiczowi w akcie oskarżenia z 17.09.1949 postawiono zarzut m.in. o to, że był członkiem „nielegalnej, antyustrojowej organizacji” mającej na celu zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego i nielegalne posiadanie broni. Wyrokiem z 10.12.1949 Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie uznał Zbigniewa Ledochowicza za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy więzienia, orzekając jednocześnie utratę praw publicznych i przepadek mienia. IPN Sz 187/182-185 (Sr. 653/49).
Charakterystyka nr 23/74 sporządzona w Wydz. „C” KWMO w Koszalinie w 1974 roku, dotycząca działalności organizacji pod nazwą „Polska Organizacja Wojskowa” (POW). W charakterystyce opisano powstanie, funkcjonowanie oraz likwidację organizacji przez organa UB. Zawarto w niej także kwestionariusze osobowe członków, w tym dotyczący Zbigniewa Ledochowicza. IPN Sz 00103/343 (481/IV), IPN BU 0188/23.
Charakterystyka nr 967 sporządzona w Wydz. „C” KWMO w Szczecinie w roku 1978, dotyczącą jednego z członków „Polskiej Organizacji Wojskowej”. W materiałach Zbigniew Ledochowicz występuje jako osoba, która zwerbowała ww. osobę do organizacji i wyznaczyła jej zadania. IPN Sz 008/821 (1433/IV).
Opracowanie-faktologia sporządzone w 1980 roku w Biurze „C” MSW, dotyczące działalności i likwidacji nielegalnej organizacji o nazwie „Polska Organizacja Wojskowa” w latach 1948-1949. Działalność organizacji polegała głównie na akcjach ulotkowych i zdobywaniu brani i amunicji - w tym na funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa. Łącznie aresztowano 44 osoby, z których 40 zostało skazanych. Zbigniew Ledochowicz figuruje w materiałach jako członek organizacji o ps. „Willam”, pełniący funkcję członka komendy naczelnej, skarbnika. Odnaleziono u niego karabin „Mauser”. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 10.12.1949. IPN Sz 008/897 (1509/IV), IPN Sz 00108/90 t. 2 (326/ADM).
.