Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Hajduk
Miejsce urodzenia: Bajrasze
Data urodzenia: 10-03-1932
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze sprawy prowadzonej przez Wydział Śledczy WUBP w Szczecinie pod nadzorem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Szczecinie, dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej, działającej pod nazwą „Polska Organizacja Wojskowa” na terenie powiatu Sławno, na przełomie 1948 i 1949 roku. Celem tajnej organizacji było przede wszystkim obalenie siłą panującego wówczas ustroju z tego też względu członkowie organizacji dążyli do zdobycia jak największej ilości broni palnej. Czesław Hajduk został zatrzymany 4.04.1949 i tymczasowo aresztowany. W wyniku śledztwa postawiono mu zarzut, m.in. o to, że w marcu 1948 na terenie Sławna założył „nielegalną, antyustrojową organizację” pod nazwą POW. W ramach tej organizacji występował pod pseudonimami „Zawartyński” i „Czesław Gopło”, pełniąc funkcję zastępcy Komendanta Naczelnego POW i Komendanta Sztabówki. Czesław Hajduk w ramach sprawowania swoich funkcji odbierał od szeregu nowo wstępujących członków przysięgę. Wyrokiem z 10.12.1949 Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie uznał Czesława Hajduka za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na karę łączną 10 lat więzienia, orzekając jednocześnie utratę praw publicznych i przepadek mienia. IPN Sz 00101/154 t. 1-11 (1220/III, 4620/III, 4598/Śl, 2556/III, 4493/III, 19500/0).
Akta sprawy karnej Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie (sygn. Sr. 653/49) dot. nielegalnej organizacji młodzieżowej pod nazwą „Polska Organizacja Wojskowa”, działającej na przełomie 1948 i 1949 roku na terenie powiatu Sławno. Czesławowi Hajdukowi, jako założycielowi i członkowi organizacji, w akcie oskarżenia z 17.09.1949 postawiono zarzut o to, że założył „nielegalną, antyustrojową organizację” pod nazwą POW, w ramach której występował pod pseudonimami „Zawartyński” i „Czesław Gopło”, pełniąc funkcję zastępcy Komendanta Naczelnego POW i Komendanta Sztabówki. Wyrokiem z 10.12.1949 Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie uznał Czesława Hajduka za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na karę łączną 10 lat więzienia, orzekając jednocześnie utratę praw publicznych i przepadek mienia. IPN Sz 187/182-185 (Sr. 653/49).
Charakterystyka nr 23/74 sporządzona w Wydz. „C” KWMO w Koszalinie w 1974 roku, dotycząca działalności organizacji pod nazwą „Polska Organizacja Wojskowa” (POW). W charakterystyce opisano powstanie, funkcjonowanie oraz likwidację organizacji przez organa UB. Zawarto w niej także kwestionariusze osobowe członków, w tym dotyczący Czesława Hajduka. IPN Sz 0013/343 (481/IV), IPN BU 0188/23.
Opracowanie-faktologia sporządzone w 1980 roku w Biurze „C” MSW dotyczące działalności i likwidacji nielegalnej organizacji o nazwie „Polska Organizacja Wojskowa” w latach 1948-1949. Działalność organizacji polegała głównie na akcjach ulotkowych i zdobywaniu brani i amunicji - w tym na funkcjonariuszach organów bezpieczeństwa. Łącznie aresztowano 44 osoby, z których 40 zostało skazanych. Czesław Hajduk figuruje w materiałach jako jeden z założycieli organizacji o ps. „Gopło” i „Zawratyński”. Pełnił w niej funkcję zastępcy Komendanta Naczelnego i Komendanta Sztabówki. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 10.12.1949. IPN Sz 008/897 (1509/IV), IPN Sz 00108/90 t. 2 (326/ADM).
.