Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Dolot
Miejsce urodzenia: Ruda
Data urodzenia: 08-02-1879
Imię ojca: Sebastian
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Dolot był jednym z figurantów sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. "Wichrzyciel" nr 2238 zarejestrowanej dnia 15.01.1958 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Mielcu na grupę działaczy ludowych z miejscowości Rudy. Sprawę zamknięto i 27.09.1960 materiały złożono do archiwum Wydziału Ewidencji Operacyjnej KW MO pod sygn. 2738, a następnie przerejestrowano do sygn. 13609 (31.12.1971). Materiały zniszczono w 1983 roku. Materiały o sygn. 13609 zniszczono w 1983 roku. IPN Rz 0198/59 (59) - protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych. Do sprawy krypt. "Wichrzyciel" włączono materiały związane ze sprawą ewidencyjno-obserwacyjną nr 1791 zarejestrowaną przez PUdsBP w Mielcu (25.07.1956) i złożoną do archiwum Wydziału Ewidencji Operacyjnej KW MO w Rzeszowie do nru 1010 (18.12.1956).
Teczka zagadnieniowa (nr rejestr. 1251) prowadzona w okresie 18.05.1959-14.06.1971 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Mielcu na "prawicę społeczną" w ruchu ludowym. W aktach znajduje się streszczenie sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. "Wichrzyciel" nr 2238/58 założonej na osoby rozsiewające "szkodliwą propagandę" prowadzoną m.in. w czasie wyborów. Na podstawie materiałów przekazanych przez organy bezpieczeństwa w 1960 roku w gazecie "Nowiny Rzeszowskie" ukazał się artykuł pt. "Plotkarze" dot. osób rozpracowywanych w ramach sprawy krypt. "Wichrzyciel", co w konsekwencji "podziałało dogłębnie hamująco na działalność tej grupy". IPN Rz 055/52 t. 1.
.