Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Klich
Miejsce urodzenia: Czermin
Data urodzenia: 06-03-1921
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Klich był jednym z figurantów Sprawy Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. "Wrzos" nr 239 zarejestrowanej 21.11.1960 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Mielcu na grupę działaczy ludowych. Ww. był uznawany za "aktywnego działacza prawicy wiejskiej". Sprawę zamknięto 16.12.1961 i złożono do archiwum Wydziału Ewidencji Operacyjnej KW MO pod nr 3104 (27.12.1961), a następnie przerejestrowano do nru 13890 (08.09.1972). Materiały zniszczono w 1983 roku. Materiały o sygn. 13890 zniszczono, IPN Rz 0198/59 (59) - protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób na które zniszczono materiały. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Teczka zagadnieniowa (nr rejestr. 1251) prowadzona w okresie 18.05.1959-14.06.1971 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Mielcu na "prawicę społeczną" w ruchu ludowym. W aktach znajduje się streszczenie sprawy operacyjnej obserwacji (SOO) krypt. "Wrzos" . Jednym z figurantów tej sprawy był Jan Klich. Ww. zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa kółka rolniczego tłumacząc to tym, że "nie chciał realizować polityki Partii", gdyż "jego zdaniem kółka rolnicze stanowią zalążek kołchozów". Pociągnęło to za sobą także wystąpienie z kółka rolniczego grupy innych osób. W 1959 roku wraz z osobą trzecią wystąpił "demonstracyjnie z ZSL rzucając legitymacje na stół". IPN Rz 055/52 t. 1 (24/IV).
Informacje o Janie Klichu znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Mielcu za lata 1946-1954. Ww. został zatrzymany przez organy bezpieczeństwa w dniu 13.10.1950 i przetrzymywany w areszcie w Mielcu, a następnie w Rzeszowie. IPN Rz 50/40 (213).
.