Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Drzewiński
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 26-08-1955
Imię ojca: Tadeusz
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Drzewiński (ur. w roku 1955), w latach 1975-1978 student Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, występuje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z lat 1977-1980 zatytułowanych "Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków akademickich: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław". W tej kartotece MSW zanotowano m.in., iż Wojciech Drzewiński to "sympatyk poznańskiego SKS-u i kolporter antysocjalistycznej literatury, aktywny działacz duszpasterstwa akademickiego". IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 30).
W dniu 6 stycznia 1978 funkcjonariusz Wydz. "C" KW MO w Poznaniu odnotował, iż Wydz. III KW MO w Poznaniu "w dniu 27.12.1977 r. dokonał tajnego przeszukania w/w kontakta figurantów [tj. mieszkania Wojciecha Drzewińskiego]. Wynik przeszukania pozytywny. Znalezione materiały udokumentowano za pomocą fotografii". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W roku 1978 Wojciech Drzewiński i grupa 44 innych osób (w tym m.in. Jan Samsonowicz, Krzysztof Wyszkowski, Andrzej Gwiazda i inni) byli podejrzewani przez SB z KW MO Gdańsk (Wydział Śledczy) o "kolportaż nielegalnych wydawnictw w Gdańsku" i inwigilowani. W związku z tym ww. figuruje w aktach zatytułowanych "akta kontrolne śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania wydawnictw o charakterze antypaństwowym na terenie Gdańska w latach 1977-1980, tj. przestępstwa z art. 270 § 1, 271 § 1 w zw. z art. 273 § 1 i 2 kodeksu karnego". Z tych akt wyłączono kasetę magnetofonową i utworzono nową jednostkę archiwalną o sygnaturze IPN Gd 013/136 t. 15. IPN Gd 013/136 t. 5 (8551/III).
Występuje w aktach prokuratorskich śledztwa prowadzonego w latach 1977-1980 przeciwko grupie osób w sprawie "redagowania i kolportowania na terenie Trójmiasta oraz przesyłania za granicę pism zawierających fałszywe wiadomości dotyczące PRL, tj. przestępstwa z art. 273 § 2 kodeksu karnego". IPN Gd 286/2 t. 1-2 i t. 6 (4 Ds 46/80).
.