Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Fabianowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 02-09-1954
Imię ojca: Jerzy
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Fabianowski występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Macek" nr rejestracyjny 12542. Ta sprawa była prowadzona przez SB z KS MO w latach 1976-1978 i dotyczyła inwigilacji Antoniego Macierewicza i grupy osób z jego środowiska, w tym A. Fabianowskiego. IPN BU 0258/291 t. 2 (II-9984).
W dniu 6.04.1977 Andrzej Fabianowski - wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego - został objęty operacyjną kontrolą SB w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Andrzej" (nr rejestr. 17179). Ta sprawa była prowadzona przez SB z Wydz. III KS MO i została wszczęta (na podstawie "materiałów agenturalnych"), ponieważ A. Fabianowski "zbierał podpisy pod petycją kierowaną do Ministra Oświaty i Kultury w sprawie przywrócenia do pracy nauczycieli zwolnionych z liceum im. Reytana. Z zebranych materiałów wynika, że figurant mógł prowadzić antysocjalistyczną działalność związaną z inicjatywami >Graczy< [tj. aktywistów KSS KOR]. Prowadzenie sprawy pozwoliło na wyeliminowanie jego osoby z kręgu osób prowadzących negatywną działalność". W związku z powyższym w marcu 1978 prowadzenie inwigilacji ww. studenta zakończono i dnia 20.03.1978 sprawę tę zdjęto z ewidencji z powodu odnotowanego "zaprzestania wrogiej działalności" przez ww. IPN BU 0246/1065 (II-5324) oraz zapisy ewidencyjno-kartoteczne.
Andrzej Fabianowski występuje w materiałach operacyjnych zatytułowanych krypt. "Kibice". Te materiały były prowadzone przez SB z KS MO w latach 1977-1980 i dotyczyły operacyjnej kontroli kilkuset aktywistów i współpracowników środowiska "demokratycznej opozycji", w tym A. Fabianowskiego. IPN BU 0247/205 (II-6213).
Występuje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW zatytułowanych "Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków akademickich: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław" z lat 1977-1980. IPN BU 01232/204 (V Ds. 163/91, 200/92, paczka nr 30).
W dzienniku rejestracyjnym MSW pod datą 29.11.1984 i numerem 85911 jest zapisane "zabezpieczenie" (zab.) Andrzeja Fabianowskiego przez SB z Wydz. II Dep. III MSW. Z tego "zabezpieczenia" zrezygnowano i zdjęto je z ewidencji dnia 20.05.1986. W tzw. kartotece odtworzeniowej MSW w roku 1985 zanotowano, iż Andrzej Fabianowski "był rejestrowany przez Wydz. II Dep. III MSW do numeru 85911". Przyczyny tego ponownego zainteresowania SB osobą Andrzeja Fabianowskiego i jego "sprawdzania" nie zostały zapisane. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.