Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 11-02-1955
Imię ojca: Józef
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jesienią 1981 roku Jacek Olszewski - od roku 1980 członek NSZZ "Solidarność", a od lata 1981 aktywista środowiska Ruchu Młodej Polski w Częstochowie - został zarejestrowany jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Młodzi" (nr rejestr. 5823). Ta operacyjna kontrola była prowadzona przez SB z Wydz. III KW MO i dotyczyła grupy 9 młodych osób z Częstochowy "podejrzanych o przynależność" do "nielegalnej organizacji młodzieżowej" (tj. do antykomunistycznego Ruchu Młodej Polski). Sprawę tę zdjęto z ewidencji dnia 22.12.1982. IPN Ka 027/533 t. 1-2 (1064/II).
Na początku 1982 roku Jacek Olszewski został zarejestrowany jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Konfederaci" nr rejestr. 6078. Ta operacyjna kontrola pięciu członków i aktywistów NSZZ "Solidarność", KPN i środowiska Ruchu Młodej Polski w Częstochowie - jako podejrzanych o "prowadzenie nielegalnej działalności przeciwko PRL" - była prowadzona przez SB z Wydz. III KW MO w Częstochowie do roku 1983. Teczka tych akt operacyjnych zawiera m.in. materiał poglądowy do sprawy w postaci fotografii. IPN Ka 027/586 (1154/II).
W dniu 17.02.1982 Jacek Olszewski został "ujęty na gorącym uczynku" i "zatrzymany pod zarzutem działalności w Ruchu Młodej Polski" i "nielegalnej działalności w okresie stanu wojennego" oraz za "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości". W związku z tym został "tymczasowo aresztowany" i występuje w "Repertorium Wydziału Śledczego KW MO w Częstochowie" za lata 1975-1990 (tytuł: "Książka kontroli spraw", sygn. 137/ŚL). IPN Ka 064/147 (137/ŚL). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Figuruje w opracowaniu zatytułowanym "Wykaz osób internowanych z województwa częstochowskiego od dnia 13-12-1981 r." - dokonanym w Wydziale "C" KW MO w Częstochowie w roku 1983. W dniu 19.02.1982 Jacek Olszewski został bowiem internowany na wniosek SB z Wydz. III KW MO w Częstochowie. Był internowany do dn. 8.05.1982 - tego dnia został aresztowany i przewieziony do innego więzienia w związku z wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego, który (za jego "nielegalną działalność" w Częstochowie w pierwszych miesiącach stanu wojennego - do dnia 17.02.1982) skazał go na 3 lata pozbawienia wolności. IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248).
Jacek Olszewski figuruje jako oskarżony w aktach śledztwa z lutego i marca 1982 - w sprawie "kontynuowania działalności związkowej w zdelegalizowanym NSZZ >Solidarność<, a także kolportowania zabronionych pism w Częstochowie". To śledztwo było prowadzone przez SB z KW MO Częstochowa przeciwko grupie pięciu osób, w tym J. Olszewskiemu - oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 46 i 48 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym. IPN Ka 09/87 (92/III).
Figuruje w wojskowych aktach sądowych z roku 1982 i 1983. W dniu 8 maja 1982 Jacek Olszewski został skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata pozbawienia wolności za "nielegalną działalność" w Częstochowie w pierwszych miesiącach stanu wojennego - do dnia zatrzymania ww., tj. dn. 17.02.1982. Jacek Olszewski przebywał w więzieniu do czasu zawieszenia mu dalszego wykonywania kary, tj. do początku sierpnia 1983. IPN Wr 101/6450 (So.W. 387/82), IPN Wr 101/6451 (So.W. 387/82), IPN Wr 101/6452 (So.W. 387/82).
Od sierpnia roku 1983 Jacek Olszewski - po opuszczeniu więzienia - był inwigilowany i kontrolowany przez SB z KW MO w Częstochowie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim "Mikołaj" (nr ewid. 6940). Był bowiem podejrzany o "prowadzenie nielegalnej działalności politycznej w podziemnych strukturach zdelegalizowanego związku [NSZZ >Solidarność<]". IPN Ka 027/662 (1330/II).
W latach 1984-1985 Jacek Olszewski był operacyjnie kontrolowany przez SB z KW MO w Częstochowie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim "Mikołaj" (nr rejestr. 8353) jako "były członek" zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność", który "usiłował podjąć nielegalną działalność". Dnia 18.03.1985 r. sprawę tę zakończono i zdjęto z ewidencji z powodu "zaprzestania wrogiej działalności" przez ww. IPN Ka 027/710 (1422/II).
.