Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Alina
Nazwisko: Roszkowska
Miejsce urodzenia: Domanowo
Data urodzenia: 23-09-1955
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Danuty Roszkowskiej. Internowana na podstawie Decyzji Nr 1481 KW MO we Wrocławiu z dnia 17.12.1981, zwolniona na mocy Decyzji Nr 133 z dnia 14.01.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż „narusza obowiązujący porządek prawny”. IPN Wr 040/475 (IV-3751/334).
Internowana w okresie 20.12.1981-14.01.1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu (akta internowanej). IPN Wr 30/1887 (63/82).
Dnia 08.09.1983 zarejestrowana przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu pod nr. 46960 i objęta kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Piękna”. Dnia 11.09.1984 przerejestrowana do SOR o krypt. „Fama”. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Dnia 11.09.1984 zarejestrowana pod nr. 46960 przez Wydz. V WUSW we Wrocławiu w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Fama” (nr rej. 43959), założonej 25.02.1982 na fakt „wrogiej działalności nielegalnych struktur”. Danutę Roszkowską wyrejestrowano ze sprawy 09.03.1989, materiały jej dotyczące zniszczono. Sprawę wyrejestrowano 15.09.1989, a następnie złożono w archiwum. Materiałów o sygn. 103384/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.