Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Piwiński
Miejsce urodzenia: Cygany
Data urodzenia: 26-08-1947
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Jesień 70" nr rej. 12573 dotyczącej Wydarzeń Grudnia 1970 na terenie woj. gdańskiego w związku z planowanymi przez władze podwyżkami cen żywności. Sprawę prowadził od 31.12.1970 do 24.02.1978 Wydz. III KW MO w Gdańsku. Stanisław Piwiński, pracownik okresowy Stoczni Gdańskiej im. Lenina delegowany przez MiędzyKółkową Bazę Maszynową w Dobrzykach, został zatrzymany przez MO 14.12.1970 o godz. 20.15 w restauracji na dworcu PKP w Gdańsku za udział w zajściach ulicznych. Osadzony w areszcie w Wejherowie. Ww. przechodzi w licznych wykazach osób zatrzymanych znajdujących się w aktach. IPN Gd 003/14 t. 3, 41, 44, 51, 56, 68, 70, 77, 86, 87 (15/IV).
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku zawierające wybrane materiały z akcji „Jesień 70” z lat 1970-1971 (notatki służbowe funkcjonariuszy z przebiegu „wydarzeń grudniowych", informacje, meldunki, raporty, wykazy rannych i zmarłych, fotografie i inne). S. Piwiński przechodzi na „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 roku" jako zatrzymany 14.12.1970 za udział w zajściach. IPN Gd 431/1 t. 2 (1285/II-m).
Wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Grudniu 1970 przez jednostki MO z terenu województwa gdańskiego. S. Piwiński został umieszczony na wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Areszcie Śledczym w Wejherowie. IPN Gd 433/103-105 (3246/137-139), IPN Gd 803/4 (4677/4).
.