Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Józef
Nazwisko: Lewicz
Miejsce urodzenia: Czajcze
Data urodzenia: 16-03-1946
Imię ojca: Bernard
Imię matki: Gertruda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70”, nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku, dotycząca „wydarzeń grudniowych” na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70’. Zbigniew Lewicz był aktywnym uczestnikiem demonstracji w trakcie zajść grudniowych. Brał udział w starciach z MO oraz nawoływał inne osoby do stawiania oporu grupie milicyjnej. Został zatrzymany 16.12.1970, osadzony następnego dnia w Areszcie Śledczym w Elblągu. Zwolniony 23.12.1970. IPN Gd 003/14 t. 3, 41, 44, 51, 56, 67, 70, 77 (15/IV).
Materiały operacyjne KW MO w Gdańsku do akcji „Jesień 70” (notatki służbowe funkcjonariuszy, informacje, meldunki, raporty, wykazy rannych i zmarłych, fotografie i inne). Zbigniew Lewicz figuruje w „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 roku dla Wydz. III-go”. IPN Gd 431/1 t. 2 (1285/II).
Materiały administracyjne KW MO w Gdańsku zawierające wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku w Grudniu 1970 oraz fotografie sporządzone w czasie zajść ulicznych. Zbigniew Lewicz figuruje w „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w areszcie śledczym w Elblągu”. IPN Gd 803/4 (4677/4).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku zawierające wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych oraz dokumentację fotograficzną osób zatrzymanych w związku z wydarzeniami Grudnia 1970 w Gdańsku, Gdyni i Elblągu. Zbigniew Lewicz figuruje w „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Areszcie Śledczym w Elblągu” oraz na liście osób fotografowanych 21.12.1970. IPN Gd 433/104 t. 1 ( 3246/138).
.