Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Łakomski
Miejsce urodzenia: Gołębiockie
Data urodzenia: 23-05-1935
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 - 10.03.1978 przez Wydz. III, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku, dotycząca wydarzeń grudniowych 70' na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70'. Stanisław Łakomski przechodzi w kilku notatkach i spisach. Został zatrzymany 15.12.1970 pod zarzutem „udziału w demonstracji i rzucania kamieniami”. IPN Gd 003/14 t. 3, 28, 41, 56, 77, 83 (15/IV).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku zawierający wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych oraz dokumentacja fotograficzna osób zatrzymanych w związku z wydarzeniami Grudnia 1970 w Gdańsku, Gdyni i Elblągu. Stanisław Łakomski figuruje w „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970 zatrudnionych w Przedsiębiorstwach Budowlanych”. IPN Gd 433/104 t. 1-2 ( 3246/138).
.