Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Alojzy
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Świnoujście
Data urodzenia: 16-08-1950
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Zuzanna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Jesień 70” nr rej. 12573, prowadzona od 07.01.1971 do 10.03.1978 przez Wydz. III, Wydz. Śledczy KW MO w Gdańsku, dotycząca „wydarzeń grudniowych” na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70’. Waldemar Majewski został zatrzymany 14.12.1970 jako uczestnik wydarzeń. Osadzony w areszcie śledczym KP MO w Pruszczu Gdańskim. Zwolniono go 21.12.1970 ze względu na „brak podstaw do ukarania”. Ww. przechodzi w licznych wykazach osób zatrzymanych i aresztowanych. W materiałach znajdują się także: karta ewidencyjna, protokół przeszukania/zatrzymania i notatki dotyczące Waldemara Majewskiego. IPN Gd 003/14 t. 3, 41, 56, 69, 77 (15/IV).
Akta operacyjne KW MO w Gdańsku zawierające materiały do akcji „Jesień 70” z lat 1970-1971 (notatki służbowe funkcjonariuszy z przebiegu „wydarzeń grudniowych”, informacje, meldunki, raporty, wykazy rannych i zmarłych, fotografie i inne). Waldemar Majewski figuruje w kilku wykazach zatrzymanych uczestników wydarzeń. IPN Gd 431/1 t. 2, 8 (1285/II).
Materiały administracyjne KW MO w Gdańsku zawierające wykaz osób fotografowanych i daktyloskopowanych w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Gdańsku w grudniu 1970 oraz fotografie sporządzone w czasie zajść ulicznych. Waldemar Majewski figuruje w „Wykazie osób fotografowanych i daktyloskopowanych w areszcie KP MO w Pruszczu Gdańskim”. IPN Gd 803/4 (4677/4).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego KW MO w Gdańsku z lat 1970-1971, dotyczące Grudnia '70. Waldemar Majewski figuruje w „Wykazie osób zatrzymanych w wypadkach grudniowych 1970”. W materiałach znajdują się także notatki urzędowe/służbowe z rozmów z Waldemarem Majewskim. Opisano w nich okoliczności i miejsce zatrzymania Waldemara Majewskiego. IPN Gd 05/64 t. 13/3 (278/48).
.