Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Malinowski
Miejsce urodzenia: Żurawiczki
Data urodzenia: 02-06-1895
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Malinowski był jednym z figurantów Sprawy Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. "Kamienica" nr 247 zarejestrowanej 22.11.1960 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Przeworsku. Ww. był "aktywnym działaczem PSL Mikołajczyka w latach 1944-47", zatrzymywanym przez organy bezpieczeństwa, a po roku 1956 "prowadził wrogą działalność p-ko wyborom do Sejmu i Rad Narodowych". Sprawę krypt. "Kamienica" zamknięto i 12.12.1962 złożono do archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3247, a następnie (16.09.1972) przerejestrowano do sygn.14008/II. Materiały zniszczono w roku 1983. Materiały o nr 14008/III zniszczono, IPN Rz 0198/59 (59) - Protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób na które zniszczono materiały. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Lis" zarejestrowany 21.12.1970 pod nr 4803 przez Referat Służby Bezpieczeństwa KP MO w Jarosławiu dot. innej osoby. W aktach znajdują się także dokumenty z lat poprzednich, w tym informacje dot. działalności Piotra Malinowskiego, który po październiku 1956 miał nawiązać "szereg kontaktów z b. działaczami mikołajczykowskiego PSL", w tym z osobami "wrogo ustosunkowanymi do władzy ludowej". Kwestionariusz ewidencyjny zamknięto 25.11.1974 i złożono 09.12.1974 do archiwum Wydziału "C" KW MO pod sygn. 15513/III. IPN Rz 043/573 (15513/III).
Teczka zagadnieniowa dot. "prawicy społecznej w ruchu ludowym" zawierająca dokumentację sporządzoną od 26.05.1959 do 04.01.1963 przesłaną do Wydziału III KW MO w Rzeszowie przez SB z powiatów: tarnobrzeskiego, mieleckiego, niżańskiego, przeworskiego, ropczyckiego i rzeszowskiego. W materiałach znajdują się informacje dot. Piotra Malinowskiego, który po roku 1956 wraz z innymi osobami występował "jawnie na zebraniach gromadzkich przeciwstawiając się polityce Partii i Rządu" m.in. wysuwając kontrpropozycję wobec zobowiązań podjętych przez gromadę Żurawiczki "dla uczczenia III-go Zjazdu Partii". Ww. miał także wykorzystywać stanowisko przewodniczącego Związku Plantatorów Roślin Oleistych do "prowadzenia prawicowej działalności wśród członków tego Związku". Ww. chciał również zarejestrować w dwóch miejscowościach nowe koła ZSL składające się z osób, które nie miały poparcia ówczesnych władz i w związku z tym do założenia tychże kół "nie dopuszczono". IPN Rz 055/52 t. 4 (24/IV).
Informacje dot. Piotra Malinowskiego znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. Ww. został zatrzymany 05.10.1946 pod zarzutem kontaktów z nielegalną organizacją i "wystąpień antypaństwowych". Sprawę zakończono 13.12.1946 "bez sankcji" na mocy decyzji delegata Komisji Specjalnej w Rzeszowie. IPN Rz 50/3 (144), IPN Rz 50/4 (145).
.