Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Ochyra
Miejsce urodzenia: Rozbórz
Data urodzenia: 23-03-1897
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Ochyra był rozpracowywany w ramach Sprawy Agenturalno-Grupowej krypt. "Spiskowcy" nr 12 zarejestrowanej 02.10.1957 przez Wydział III KW MO w Rzeszowie. Ww. należał do grupy działaczy ludowych, którzy dążyli "do utworzenia z ZSL opozycji w stosunku do PZPR i Rządu" i prowadził aktywną agitację w okolicach Przeworska. Sprawę krypt. "Spiskowcy" 06.12.1960 przerejestrowano do nr 20, a następnie przekształcono 27.04.1961 w Sprawę Operacyjnej Obserwacji (SOO) nr 421. Sprawę zamknięto i 06.05.1961 umieszczono w archiwum Wydziału "C" KW MO pod sygn. 2937, a następnie 29.08.1972 przerejestrowano na sygn. 13754/III. IPN Rz 070/92 (13754/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) zarejestrowany 21.12.1970 pod nr 4803 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Jarosławiu dot. innej osoby. Kwestionariusz zamknięto 25.11.1974 i złożono 09.12.1974 do archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 15513/II. W aktach znajdują się także dokumenty z lat poprzednich m.in. ze sprawy agenturalno-grupowej krypt. "Spiskowcy" prowadzonej przez Wydział III KW MO w Rzeszowie, której jednym z figurantów był Wojciech Ochyra. Materiały te zostały przekazane do Referatu ds. SB KP MO w Przeworsku, który zarejestrował ją "na swoje konto" 06.06.1961 jako Sprawę Obserwacji Operacyjnej krypt. "Działacz" nr 434. IPN Rz 043/573 (15513/II).
Wojciech Ochyra był figurantem Sprawy Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. "Działacz" nr 434 założonej na jego osobę przez Referat ds. SB KP MO w Przeworsku, a następnie 09.10.1962 przerejestrowanej do nr 1063. Wojciech Ochyra był w okresie międzywojennym członkiem SL (brał udział w strajkach), w czasie okupacji hitlerowskiej był członkiem gminnej trójki politycznej konspiracyjnego SL "Roch". Po wojnie został członkiem Zarządu Powiatowego PSL, który "aktywnie przeciwstawiał się jedności bloku demokratycznego", potem w ZSL. W czasie wyborów do Sejmu w 1957 roku agitował za kandydatami z tzw. "dzikiej listy" (bez poparcia władz) i w efekcie został wykluczony z ZSL. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. przeciwstawiał się "polityce rolnej Partii N.K. i Rządu". Sprawę zamknięto 23.04.1963 i w dn. 27.04.1963 umieszczono w archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3338, a następnie 19.09.1972 przerejestrowano na sygn. 14086/II, po czym skomasowano z materiałami o sygn. 15513/II. W aktach o sygn. IPN Rz 0198/59 (59) znajduje się informacja o zniszczeniu materiałów o sygn. 14086/II w 1983 roku, jednak spora cześć tych materiałów została uprzednio skomasowana z materiałami o sygn. 15513/II. IPN Rz 043/573 (15513/II). Materiały o sygn. 14086/II zostały skomasowane z Kwestionariuszem Ewidencyjnym dot. innej osoby.
.