Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Żmuda
Miejsce urodzenia: Nockowa
Data urodzenia: 28-09-1899
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Żmuda był rozpracowywany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej krypt. "Prawica" nr rejestr. 2270 założonej 28.02.1958 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Rzeszowie na grupę działaczy ZSL w związku z ich wypowiedziami skierowanymi "przeciwko PRL i ZSRR". Ww. w czasie okupacji był członkiem BCh i AK, a po wojnie był aktywnym działaczem PSL. Z kolei po wydarzeniach październikowych w 1956 "prowadził agitację wśród ludności gromady, aby rozwiązać spółdzielnie produkcyjną" i w efekcie jego działań "spółdzielnia ta została rozwiązana". Ww. agitował również przeciw członkom PZPR. W aktach znajdują się także materiały z lat poprzednich, z których wynika, że ww. także wcześniej wypowiadał się podobnie w związku z czym w 1953 roku był przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa. W 1961 roku odbyto z nim kolejną rozmowę "o charakterze profilaktycznym". Sprawę krypt. "Prawica" 03.11.1960 przerejestrowano do nr-u 5, a 18.10.1962 do nr-u 1624. Sprawę zamknięto 10.01.1964 i umieszczono (22.01.1964) w archiwum Wydział "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3289. 18.09.1972 materiały archiwalne przerejestrowano pod sygn.14043/II. IPN Rz 070/125 (14043/II).
.