Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Burda
Miejsce urodzenia: Żołynia
Data urodzenia: 15-07-1895
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 08.11.1947 w sprawie przeciwko Józefowi Burdzie oskarżonemu o pomoc w zorganizowaniu ucieczki Stanisława Mikołajczyka z Polski. Józef Burda został zatrzymany na mocy postanowienia o tymczasowym aresztowaniu z 08.01.1947 wydanym przez WPR w Rzeszowie. Śledztwo w tej sprawie umorzono 02.01.1948 i ww. w tym samym dniu opuścił areszt przy WUBP w Rzeszowie. IPN Rz 108/3148 (Pr.3016/47).
Akta prokuratorskie prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w sprawie przeciwko Józefowi Burdzie od 26.07.1950 do 28.02.1951. Józef Burda został zatrzymany 22.07.1950 przez WUBP w Rzeszowie, który wnioskował o wydanie nakazu tymczasowego aresztowania ww. Początkowo prokuratura uznała, że zebrane materiały świadczące o tym, że były poseł do Krajowej Rady Narodowej miał czytać "zupełnie nieustaloną co do treści" prasę podziemną" za "niewystarczające", by w stosunku do ww. wydać nakaz tymczasowego aresztowania jednak Naczelny Prokurator Wojskowy wydał polecenie zastosowania w stosunku do ww. aresztu tymczasowego i objęcia nadzoru nad śledztwem. Ostatecznie aktem oskarżenia zatwierdzonym 28.02.1951 ww. postawiono zarzut, że w latach 1948-1950 "czynił przygotowania do usiłowania zmiany przemocą ustroju Demokratycznego Państwa Polskiego, przez szerzenie wrogiej fałszywej propagandy mającej na celu sianie niepokoju i nienawiści do zarządzeń i polityki Rządu Polski Ludowej opartej na ścisłym sojuszu ze Związkiem Radzieckim". IPN Rz 108/5891 (368/50).
Akta sądowe prowadzone przez Wojskowy Sad Rejonowy w Rzeszowie w okresie od 22.07.1950 do 08.03.1951 w sprawie Józefa Burdy oskarżonego o to, że w okresie od 1948 do 1950 "rozgłaszał niezgodnie z prawdą wiadomości o spółdzielczości produkcyjnej, o stosunkach gospodarczych panujących w ZSRR i o mającej wybuchnąć wkrótce trzeciej wojnie światowej". Wyrokiem WSR w Rzeszowie z 08.03.1951 ww. został skazany na karę 2.5 roku pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Rz 107/1225 (Sr.123/51).
Józefa Burda figuruje w Repertorium Pr II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie od 02.01.1950 do 30.12.1950 oraz w Repertorium wykonania kar (Repertorium "W") Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1951. IPN Rz 65/9, IPN Rz 65/23.
Informacje dot. Józefa Burdy znajdują się w: Skorowidzu więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu, za lata 1946-1951; Skorowidzu do księgi więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu za lata 1949-1951; Skorowidzu więźniów (litery A-K) Centralnego Więzienia w Rawiczu za rok 1950-1952; Księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu za rok 1951. Józef Burda przybył do więzienia w Rawiczu 11.04.1951. 13.10.1952 został przetransportowany do wiezienia w Potulicach. IPN Po 3/46, IPN Po 3/96, IPN Po 3/47, IPN Po 3/38 (19/165).
Józef Burda był figurantem Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej założonej na jego osobę 15.04.1957 przez Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Łańcucie pod numerem 2043. Ww. w styczniu 1957 przed wyborami do Sejmu "agitował chłopów by nie głosowali na kand. PZPR oraz aby wybrali jego na posła". Stwierdzono także, że "jego stosunek do PRL jest wrogi". Sprawa została następnie przejęta przez Wydział III KW MO w Rzeszowie i po "przekształceniu" włączona do sprawy agenturalno-grupowej krypt. "Spiskowcy". IPN Rz 070/92 (13754/II).
Józef Burda był rozpracowywany w ramach Sprawy Agenturalno-Grupowej krypt. "Spiskowcy" zarejestrowanej 02.10.1957 pod nr. 12 przez Wydział III KW MO w Rzeszowie na grupę działaczy ludowych. Ww. był przedwojennym prezesem ZP SL w Łańcucie, w 1934 roku skazanym za udział w protestach chłopskich na rok więzienia. W czasie okupacji pełnił przez jakich czas funkcję członka trójki politycznej SL "Roch" na powiat łańcucki, a po wojnie był prezesem ZP PSL w Łańcucie i posłem do Krajowej Rady Narodowej z ramienia tej partii. Za "uprawianie wrogiej propagandy p-ko Polsce Ludowej" spędził ponad 2 lata w więzieniu. W czasie wyborów do Sejmu w 1957 wraz z grupą innych działaczy ZSL miał prowadzić działalność, która była "skierowana na zmianę polityki rolnej na wsi i polityki w kraju". Sprawę krypt. "Spiskowcy" 06.12.1960 przerejestrowano do nr 20, a następnie przekształcono 27.04.1961 w Sprawę Operacyjnej Obserwacji (SOO) nr 421. Sprawę zamknięto i 06.05.1961 umieszczono w archiwum Wydziału "C" KW MO pod sygn. 2937, a następnie 29.08.1972 przerejestrowano na sygn. 13754/II. IPN Rz 070/92 (13754/II).
Józef Burda był także rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji (SOO) nr rejestr. 57 założonej 09.11.1960 na jego osobę przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Łańcucie. Sprawę złożono 10. 08.1961 do archiwum Wydział "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 3005, a następnie skomasowano z materiałami o sygn. 9966 i przerejestrowano 25.04.1968 do sygn. 2545/III. Materiały zniszczono w 1983 roku. Materiały o sygn. 2545/III zniszczono, IPN Rz 0198/61 (61) - Protokół brakowania akt śledczych wraz z wykazem osób na które zniszczono materiały. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) zarejestrowany 21.12.1970 pod nr 4803 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KP MO w Jarosławiu dot. innej osoby. Kwestionariusz zamknięto 25.11.1974 i złożono 09.12.1974 do archiwum Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie pod sygn. 15513/II. W aktach znajdują się gównie dokumenty z lat poprzednich m.in. ze sprawy agenturalno-grupowej krypt. "Spiskowcy" prowadzonej przez Wydział III KW MO w Rzeszowie, której jednym z figurantów był Józef Burda. W aktach znajdują się donosy i informacje o prywatnych wypowiedziach ww., w których twierdził, że wraz z innymi działaczami ludowymi tworzy "opozycję w stosunku do PZPR". W tym celu potajemnie opracowano program, który miał zjednać poparcie mieszkańców wsi. Ww. zdawał sobie sprawę, że może znajdować się w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa i w związku z tym zachowywał dużą ostrożność. Jak twierdził w rozmowie z zaufaną osobą (która była TW), że "żadnych dokumentów nie przechowuje u siebie w domu", gdyż już "siedział za politykę", a "znajdą jakiś świstek u mnie i znowu mnie zamkną". IPN Rz 043/573 (15513/II).
Informacje dot. Józefa Burdy znajdują się materiałach dot. Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Ruch" nr 22093 prowadzonej od 23.04.1985 do 25.10.1989 przez Wydział VI WUSW w Rzeszowie "na zagadnienie prawicowej działalności w ruchu ludowym i młodzieżowym środowisku wiejskim". W materiałach znajduje się informacja o przyjęciu przez GK ZSL w Żołyni w 1982 roku wniosku o podjęcie działań mających na celu "rehabilitowanie Kolegi Burdy Józefa", który został skazany "w czasach kultu jednostki". Sprawę ponowiono w 1985 roku, gdy chciano "godnie uczcić go podczas uroczystości lokalnych w Żołyni". W materiałach znajdują się także informacje, że sam Józef Burda w roku 1966 "poprzez Zespół Adwokacki nr 1 w Jarosławiu czynił starania o ewentualne odszkodowanie za pobyt w więzieniu". Sprawa nie została wyjaśniona przed śmiercią ww. (10.01.1967). IPN Rz 062/11 t. 1-3 (269/IV).
.